Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.03.2020 №83 “Про затвердження Регламенту Турківської районної державної адміністрації”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про електронні документи та електронний документообіг”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 375 Київ “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55″

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 січня 2018 р. № 55 Київ “Деякі питання документування управлінської діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 жовтня 2016 р. № 736 Київ “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про інформацію”
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14 від 14.01.2020 “Про затвердження Положення про відділ документообігу, контролю, персоналу та звернень громадян апарату Турківської районної державної адміністрації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 146 від 26.06.2019 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Турківській районній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організація роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну)


ПОСТАНОВА від 14 квітня 1997 р. №348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

П О С Т А Н О В А від 24 червня 2009 р. N 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади “

П О С Т А Н О В А від 24 вересня 2008 р. N 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян “


ПОСТАНОВА 
від 12 серпня 2009 р. № 898 “Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр” 

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ ” Про звернення громадян “

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування