Головна

 

 

Начальник відділу – Стефаник Галина Ярославівна

 

 

 

 

 

 

Спеціалісти відділу:

головний  спеціаліст – Бегей Микола Богданович

головий спеціаліст – Білевська Любов Іванівна

головний спеціаліст  – Алімов Руслан Олегович

 

СТРУКТУРА

органів Державного реєстру виборців

До органів Реєстру належать:

1) Розпорядник Державного реєстру виборців.

Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія.

Служба розпорядника Державного реєстру виборців:

01196, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1

Керівник:   Вітренко Артур Борисович  тел.: (044) 256-82-21

Заступник керівника:  Стельмах Олександр Васильович  тел.:  (044) 256-82-35

 

2) Регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців

Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

–       в Автономній Республіці Крим – відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

–       в області, місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.

 

Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації:

Поштова адреса:         вул.Винниченка, 18, м.Львів, 79008

Начальник відділу:     Алєйніков Федір Михайлович

Контактні телефони:  (0322) 99-92-85, 61-28-27, 61-24-05

Факси:                          (0322) 99-92-85, 61-28-27, 61-24-05

Режим роботи:             09:00-18:00, перерва: 13:00-14:00

 

3) Органи ведення Державного реєстру виборців

Органом ведення Реєстру є:

– у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

– у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу – відповідний виконавчий орган міської ради;

– у районі в місті обласного значення з районним поділом – відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

 

Положення
про відділ ведення Державного реєстру  виборців апарату райдержадміністрації

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (далі — відділ ведення Реєстру) – структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру  у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України,  актами Президента України та  Кабінету Міністрів України, Центральної  виборчої комісії, голів обласної, районної державних адміністрацій, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями  відділу ведення Реєстру є:

ведення Реєстру, до якого  вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, міста районного значення, які входять до складу району;

складення та уточнення  списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру  відповідно до покладених на  нього завдань:

– забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців”, та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

– веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

– забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

– установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

– надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

– надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

– проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

– здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру у строки та в порядку, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців”;

– забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

– надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

– розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”;

– проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

– здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру  має право отримувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу ведення  Реєстру заборонено збирати, вносити  до Реєстру та зберігати в  базі даних Реєстру відомості  (персональні дані виборців), не  передбачені Законом України  „Про Державний реєстр виборців„.

7. Відділ ведення Реєстру  взаємодіє у процесі виконання  покладених на нього завдань  із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру  очолює начальник, який має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій, ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.

Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

9. Начальник відділу ведення Реєстру:

– забезпечує виконання Закону України „Про Державний реєстр виборців” на відповідній території;

– здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

– розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

– видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України „Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;

– забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

– вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

– підписує документи, визначені Законом України „Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою відділу ведення Реєстру;

– вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України „Про Державний реєстр виборців”;

– забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

– виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ.

Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

На посаду провідного спеціаліста відділу ведення  Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.

На посаду  спеціаліста І категорії відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

11. Відділ ведення Реєстру має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і бланки відділу.

 

Державний реєстр виборців – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців утворений розпорядженням голови Турківської районної державної адміністрації від 1 жовтня 2007 року № 390 і є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є:

1) ведення персоніфікованого  обліку виборців, які проживають або перебувають на території Турківського району;

2)  складання й уточнення списків виборців для проведення виборів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником реєстру;

3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Держаний реєстр виборців”;

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань .