Відділ статистики

 

ЕКОНОМІЧНЕ  І  СОЦІАЛЬНЕ  СТАНОВИЩЕ

 

ТУРКІВСЬКОГО   РАЙОНУ

 

ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2014Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Турка

24.12.2014р.

№ 255-01-09/146

 

 

 

 

 

        

Відділ статистики у Турківському районі

 

вул Січових Стрільців 82 м.Турка, 82500, Україна

тел. (069) 3-23-44

електронна пошта: stat_turk_lv@ukrpost.ua

 

 

 

Відповідальний за випуск  Тиндик Г.Й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

 

Тире (–)                      – явищ не було

Три крапки (…)         – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)                       – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть

бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)                 – заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

 

В окремих випадках  незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

 

 

©Відділ  статистики у Турківському районі

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

   

Фактично

за січень–листопад

2014р.

Темпи зростання, зниження  у %
листопад

2014р. до

січень–

листопад

2014р.

до січня–

листопада

2013р.

жовтня

2014р.

листопада

2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн. [1] х х х
Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах        
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забійу живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн. 2781 x x x
Капітальні інвестиції,

тис. грн.

19663,02 x x x
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, млн.грн. 42532,52 x x 104,93
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн. 85995,44 х х х
Заборгованість  із виплати заробітної плати

на 1 листопада 2014р., тис.грн.

110,4 33,3 х
у т.ч. на економічно  активних підприємствах 110,4 33,3 х

 

 

ВИКОРИСТАННЯ  І   ЗАЛИШКИ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  МАТЕРІАЛІВ

                           ТА  ПРОДУКТІВ  ПЕРЕРОБЛЕННЯ  НАФТИ

 

         За листопад 2014р. підприємства та організації  району використали 297,8   тис. м3 газу природного,  40,9 т палива дизельного,  34,3 т бензину моторного.

У порівнянні з жовтнем 2014 р. збільшилось використання газу природного  на 41,9%,  бензину моторного – на 6,5%, проте зменшилось використання палива дизельного на 6,0%.

Порівняно з листопадом 2013р. використання  бензину моторного збільшилось на 48,5%,  палива дизельного – на 20,6%, проте зменшилось використання  газу природного  – на 5,2%.

` На 1 грудня 2014р. у споживачів і постачальників району в залишках нараховувалось 7,3 т палива дизельного та 6,1 т бензину моторного. Відносно  1 листопада 2014р. залишки палива дизельного  зросли на 52,1%, а залишки бензину моторного зменшились  на 6,2%.

Відносно 1 грудня 2013р. залишки палива дизельного  зменшились  на 45,9%,  бензину моторного – на 65,9%.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

                                        

У cічні–вересні 2014р. підприємствами району було освоєно 19,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 0,3% від загальнообласного обсягу. За цим показником район серед регіонів області посів 29 місце.

На 1000 осіб у січні–вересні 2014р. припало 390,3 тис.грн. капітальних інвестицій, що на  83,2% менше, ніж у Львівській області. За цим показником район посів 27 місце.

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції в матеріальні активи – 99,9% (19,6 млн.грн.). З них у житлові будівлі спрямовано 44,9% від загального обсягу, у нежитлові будівлі – 30,8%, інженерні споруди – 7,0%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 17,1% усіх вкладень. На придбання нематеріальних активів направлено 0,1% ….

Будівельними підприємствами та фізичними особами-забудовниками у січні–вересні 2014р. освоєно 59,9% від загального обсягу капітальних інвестицій. У сферу державного управління за цей період було інвестовано 1,8 млн.грн., або 9,4% від загального обсягу, в оптову та роздрібну торгівлю – 1,3 млн.грн, або 6,7%, у сферу інформації та телекомунікації –1,3млн.грн., або 6,6%, сільське, лісове та рибне господарство – 0,4млн.грн., або 1,8%.1,3млн.грн., або 6,6%,,,3 млн. і види діяльності).За рахунок власних коштів підприємств освоєно 10,0% капітальних інвестицій, кредитів банків – 6,6%.   39,9% усіх інвестицій у січні–вересні 2014р. освоєно населенням на будівництві індивідуальних житлових будинків. Кошти державного бюджету становили 3,3 млн.грн., або 16,7% від загального обсягу. На інші джерела припало 19,9%. За рахунок коштів іноземних інвесторів та коштів населення на будівництво власних квартир капітальні інвестиції не освоювались.

78,5%  капітальних інвестицій використано на створення нових активів.  На реконструкцію, модернізацію існуючих активів витрачено 18,7% від усіх вкладень, на капітальний ремонт – 2,4%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2014р. становив 42,5 млн.грн. і збільшився порівняно з січнем–вереснем 2013р. на 4,9%. Частка району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту становила 0,3%.

За січень–вересень 2014р. обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі становив 41,7 млн.грн. Частка роздрібного товарообороту торгової мережі в загальному обсязі роздрібного товарообороту району за січень–вересень 2014р. становила 98,0% (за січень–вересень 2013р. – 97,7%).

 

Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств

 

  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств У тому числі
млн.грн. до відповідного періоду попереднього року, % частка в обсязі роздрібного товарообороту Львівської області, % товарооборот роздрібної торгівлі, млн.грн. Товарооборот ресторанного господарства, млн.грн.
2013 І–ІІІ 10,4 112,2 0,2 10,2 0,2
  І–VІ 22,1 104,2 0,2 21,6 0,5
  I–IX 34,8 103,7 0,2 34,0 0,8
  І–XII 48,2 105,6 0,2 47,1 1,1
             
2014 І–ІІІ 10,6 97,9 0,2 10,3 0,3
  І–VІ 26,8 108,4 0,3 26,1 0,6
  І–IX 42,5 104,9                     0,3 41,7 0,8
             

 

 

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства зменшився порівняно з січнем–вереснем 2013р. на 1,3%  і становив 0,8 млн.грн., що склало 2,0% у загальному обсязі роздрібного товарообороту району (у січні–вересні 2013р. – 2,3%).

Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу у січні–вересні 2014р. становив 847,3 грн. (у січні–вересні 2013р. – 692,6 грн.).

 

                                               НЕФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ

 

            У січні–жовтні 2014р. у районі реалізовано послуг на суму 86,0 млн.грн.,що склало 0,6% від загального обсягу реалізованих послуг в області. Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склали 3,6 млн.грн. або 4,2% від загального обсягу реалізованих послуг.

Населенню у січні-жовтні 2014 р. реалізовано послуг на 1,5 млн.грн.           (1,7% від загального обсягу реалізованих послуг). Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності становили 189,6тис.грн.(13,0% від обсягу послуг реалізованих населенню).

        У жовтні 2014р. у районі реалізовано послуг на суму 9,6 млн.грн., в тому числі населенню –  174,9 тис.грн.

 

 

                                           ОПЛАТА    ПРАЦІ 

 

Станомна 1 листопада 2014 р.  загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати[2]  становила 110,4 тис.грн. Порівняно з 1 жовтня п.р.  борг з виплати заробітної плати зменшився на 221,3 тис.грн або в 3 рази.

На Турківський район припадає 0,2 %  від загальнообласного обсягу заборгованості з виплати заробітної плати.

 

 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати

( на початок місяця, тис.грн.)

 

 

Вся сума заборгованості припадає на економічно активні підприємства.

Станом на 1 листопада 2014р. кількість працівників економічно активних підприємств, які несвоєчасно  або не у повному обсязі отримали  заробітну плату, становила 51 особу. Середній розмір боргу на одного штатного працівника, якому не виплачена заробітна плата, склав  2165 грн. Сума заборгованості працівникам з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на 1 листопада 2014р. склала 1,2 тис.грн.

                                            РИНОК  ПРАЦІ

 

Кількість зареєстрованих безробітних2 в районі порівняно з жовтнем  2014р. збільшилась і на кінець листопада 2014р. становила  597 осіб, з них 59,5%  становлять жінки, 60,5% – молодь у віці до 35 років, 29,6% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 

 

Розподіл зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами

у листопаді 2014 року

на кінець місяця

  Усього, осіб У % до
жовтня 2014р. загальної кількості
Кількість зареєстрованих безробітних 597 106,2 100,0
   з них      
жінки 355 110,6 59,5
молодь у віці до 35 років 361 113,2 60,5
особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні 177 104,1 29,6
Проходили професійне навчання 3 3р. 0,5
Брали участь у громадських роботах 0
Отримують допомогу з безробіття 490 104,9 82,1
Середній розмір допомоги з безробіття у листопаді, грн. 767,89 94,5 х

 

За професійними групами безробітні розподілились так: 23,1% – працівники сфери торгівлі та послуг; 17,8% – кваліфіковані робітники з інструментом; 12,7% –кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства; 12,2% – фахівці; 10,7% – найпростіші професії та особи без професії; по  6,7% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин та  законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери   (управителі); 6,4% – професіонали; 3,7% – технічні службовці.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення  вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець листопада становила 8 осіб.

 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на професіоналів (62,5% від загальної кількості заявлених вакансій),  фахівців (37,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець листопада становило750 осіб.

Допомогу з безробіття отримували 82,1% осіб, які мали статус безробітного. Середній розмір допомоги з безробіття  становив 767,89 грн., що склало 63,0% від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218грн.).

 

2 Інформація наведена за адміністративними даними Турківського районного центру зайнятості.

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець місяця; осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж січня – листопада 2014р. в Турківському районі становила 2072 особи, з них працевлаштовано 560 осіб (27,0% до загальної кількості зареєстрованих безробітних).

 

 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Кількість наявного населення району станом на 1 листопада 2014р. становила 50,2 тис.осіб. Упродовжсічня–жовтня 2014р. кількість населення зменшилась на 19 осіб (0,5 особи на 1000 осіб наявного населення), у тому числі за рахунок міграційногоскорочення – на 132 особи ( 3,2 особи на 1000 осіб наявного населення), природного приросту – на 103 особи (2,7 особи на 1000 осіб наявного населення).

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика основних демографічних показників

 

Усього

Січень–жовтень 2014р. у % до січня–жовтня 2013р. На 1000 осіб
січень–жовтень 2014р. січень–жовтень 2013р. січень–жовтень 2014р. Січень–жовтень 2013р.

Кількість народжених (без мертвонароджених), осіб

671 696 96,4 16,1 16,6
Кількість померлих, осіб 558 609 91,6 13,4 14,6
у тому числі дітей у віці до        1 року, осіб 5 4 125,0 7,61 5,81
Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб 113 87 х 2,7 2,0
Міграційний приріст, скорочення (–) населення, осіб –132 -57 х –3,2 –1,4
Загальний приріст, скорочення (–) населення, осіб –19 30 х –0,5 0,6
Кількість шлюбів, одиниць 249 222 112,2 6,0 5,3

 

Упродовж січня–жовтня 2014р. у Турківському районі  народилась671 дитина, померло 558 осіб, з них 5 дітей у віці до 1 року. Природний приріст зумовлений зменшенням кількості померлих на 8,4% (на 51 особу).

У середньому на кожну тисячу осіб народилося 16,1 немовлят (у січні–жовтні 2013р. – 16,6).  Народжуваність у сільській місцевості  є вищою, ніж у міських поселеннях, відповідно 16,4 і 14,5 народжених на 1000 осіб населення.

На кожну тисячу осіб у середньому померло 13,4 особи (середньообласний показник склав 12,6 осіб). Коефіцієнт смертності порівняно у січні–жовтні 2013р. становив 14,6 ‰.

Загальний рівень смертності у сільській місцевості становив 13,6‰, у міських поселеннях – 12,3‰.

Показник смертності дітей у віці до 1 року на 1000 народжених живими у січні–жовтні 2014р. становив 7,6 осіб (померло 5 дітей). Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року збільшився на 31,0 %.

Від нещасних випадків у побуті у січні–жовтні 2014р. померло 25 осіб (4,5% від загальної кількості померлих). Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. їх кількість зменшилась на 19,4% (на 6 випадків), найбільше померло від нещасних випадків, пов’язаних з транспортом, та від отруєння та дії алкоголю – по 5 осіб (40,0%).

У січні–жовтні 2014р. в районі зареєстровано 249  шлюбів. Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. їх кількість збільшилась на 12,2%. Рівень шлюбності склав 6,0‰. У міських поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у сільській місцевості, відповідно 9,6 і 5,2 одиниць на 1000 осіб населення.

Упродовж січня–жовтня 2014р. у район прибуло 290 осіб, а вибуло 422 особи, міграційне скорочення склало 132 особи (з розрахунку на 1000 осіб населення – 3,2 особи). Відносно січня–жовтня 2013р. міграційне скорочення населення зросло у 2,3раза.

 

 

    НАДАННЯ  НАСЕЛЕННЮ  СУБСИДІЙ  ТА  ОПЛАТА  ЖИТЛОВО-

                                       КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ

 

Надання  населенню субсидій.  За січень–жовтень 2014р. до служб із надання субсидій на відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг  та електроенергії звернулись 68 сімей , з яких 60  (88,2%) – повторно.

У січні-жовтні 2014р. субсидії для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії не призначалися.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у січні-жовтні нараховано 2265 грн. для відшкодування цих послуг. У той же час їм перераховано 2222 грн.

Заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги, на кінець жовтня  2014р. є дебіторською та складає  108 грн.

Крім того, за січень–жовтень 2014р. для 56 сімей  (82,4% від тих, що звернулися)  були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого  палива  на загальну суму 44,2 тис. грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. У жовтні 2014р. мешканцям  району  нараховано  до  оплати  за  житло  і  комунальні  послуги 236,0 тис. грн.  У  той  же  час населення оплатило  житлово-комунальних платежів на 111,6 тис.грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 498,7 тис.грн. Рівень  оплати  за  житлово-комунальні   послуги   становив 47,3%  від  нарахованих  до  оплати  сум,  а саме: з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 110,1%, за газопостачання – 41,4%.

На кінець жовтня 2014р.  загальна заборгованість  населення району  за житлово-комунальні  послуги становила  231,5 тис. грн.  і  збільшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 124,4 тис.грн. У загальній сумі заборгованості найбільшу частку склала заборгованість населення за газопостачання (213,4 тис.грн. або 92,2%). Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні платежі становив2,0 місяця.

Сім’ї, які не платили плату за газопостачання більше трьох місяців, склали 64,3% від  усіх квартиронаймачів району, за  утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 2,7%.

Начальник відділу                                   Г.Тиндик

 

З М І С Т

 

  Стор.
   
   
     Доповідь  
Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти  

4

Капітальні інвестиції 4
Внутрішня торгівля 5
Нефінансові послуги 5
Оплата праці 6
Ринок праці 7
Демографічна ситуація 8
Надання  населенню субсидій та оплата житлово-комунальних послуг 10
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 Дані за січень–вересень 2014р.

3 Січень–вересень 2014р. до січня–вересня 2013р.

4 Дані за січень–жовтень2014р.

 

1 Дані наведено за підприємствами, установами, організаціями та їхніми відокремленими підрозділами з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.

 

1На 1000 живонароджених.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

Фактично

за січень–серпень

2014р.

Темпи зростання, зниження  у %
серпень2014р. до січень–серпень

2014р.

до січня–

серпня

2013р.

липня2014р. серпня2013р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн. [1] х х х
Капітальні інвестиції, тис.грн. 10967,02
Обсяг будівельних робіт, тис.грн. 944 x x x
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла,м2 1770,01 x x x
Роздрібний товарооборот підприємств, тис. грн. 26750,82 x x 108,43
Обсяг реалізованих послуг, тис. грн. 58825,51 х х х
Заборгованість  із виплати заробітної платина 1 серпня 2014р., тис.грн. 303,8 116,6 x х
у т.ч. на економічно  активних підприємствах 303,8 x х х

 

 

 

 

                                                    ЕНЕРГЕТИКА

 

Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів

перероблення нафти

 

Упродовж серпня 2014р. підприємства та організації  району використали 72,9тис.куб.м. газу природного,33,0т газойлів (палива дизельного), 28,9т бензину моторного.

У порівнянні з липнем 2014 р. зменшилось використання газу природного –  на 2,9%,бензину моторного – на 7,4%, газойлів – на 11,3%.

У серпні 2014р. у порівнянні з відповідним періодом 2013р. збільшилось використання  бензину моторного та газойлів відповідно на 49,0%  та 5,4%, проте зменшилось використання  газу природного на 8,6%.

` На 1 вересня 2014р. у споживачів і постачальників району в залишках нараховувалось 19,5т бензину моторного ( на початок серпня  2014р. – 12,3т),  6,6т газойлів (4,4т).

У порівнянні до попереднього місяця  збільшились запаси бензину моторного на 58,5%, газойлів – на 50,0%. Порівняно з відповідним періодом торік збільшились запаси бензину моторного на 46,6%, зменшились запаси газойлів – на 54,5%.

 

                                 КАПІТАЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ    

 

У січні–червні  2014р. підприємства та організації Турківщини освоїли 11,0 млн.грн. капітальних інвестицій.

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції  у матеріальні активи – 10,9млн.грн. (99,8%). З них у житлові будівлі спрямовано 66,8% усіх інвестицій. На придбання машин, обладнання, інвентарю витрачено 14,5% інвестицій, транспортних засобів– 7,6%. У нежитлові будівлі спрямовано 8,6% усіх інвестицій.

Частка району в загальнообласному  обсязі освоєних капітальних інвестицій складає 0,3%  і  за їх обсягом район займає 29 місце серед районів і міст області.

На одного мешканця району у січні–червні 2014р.  припадає 217,7грн. освоєних капітальних інвестицій (по області – 1383.8 грн).   За цим показником Турківщина на 27 місці.

В загальному обсязі освоєних капітальних інвестицій кошти населення на індивідуальне житлове  будівництво склали 62,2%. За рахунок інших джерел фінансування  освоєно 11,0% інвестицій, власних коштів  підприємств та організацій – 10,4%, кредитів банків та інших позик – 8,5% інвестицій. За рахунок коштів державного бюджету освоєно 4,5%, коштів місцевих бюджетів – 3,3%.  Не

 

освоювались у січні–червні 2014р. інвестиції  іноземних інвесторів та кошти населення на будівництво власних квартир.

За видами економічної діяльності пріорітетами інвестування були інвестиції, спрямовані  у будівництво району  8,1 млн.грн, або 73,4% від загального обсягу. У сферу інформації та телекомунікації направлено 937 тис.грн.(8,5%), в оптову та роздрібну торгівлю – 797тис.грн. (7,3%) , у мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 494тис.грн.(4,5%), у сферу державного управління – 383тис.грн (3,5%), сільське, лісове та рибне господарство – 213тис.грн (1,9%). Не інвестувались у січні–червні 2014р. такі види економічної діяльності як промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, фінансова та страхова діяльність,  професійна діяльність та діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги,  надання інших видів послуг,

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ

                                           ГОСПОДАРСТВО  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями у січні-червні 2014р. становив 26,8 млн.грн. і у порівняних  цінах збільшився до відповідного періоду минулого року на 8,4%. Частка обсягу роздрібного товарообороту в загальнообласному обсязі становила 0,3%.

Із загального обсягу  роздрібного  товарообороту  товарооборот   торгової мережі складає 26,1 млн.грн.  або  97,7% загального  обсягу , товарооборот  ресторанного господарства – 0,6млн.грн. (2,3%). Обсяг товарообороту ресторанного господарства  збільшився до відповідного періоду торік  на 10,1%,  роздрібної торгівлі –  на 8,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств  торгівлі  та  ресторанного  господарства  з розрахунку на  одну  особу у січні–червні 2014р.  склав 532,9 грн. (у січні–червні 2013р. – 440,3грн.) і за цим показником у області  Турківщина займає  29 місце.

                    Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств

 

  

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у тому числі
млн.грн до відпо-відного періоду попереднього року,% питома вага в обсязі роздрібного товарообороту Львівської області,% товарооборот роздрібної торгівлі,млн.грн. товарооборот ресторанного господарства,млн.грн.

 

2013             I-III               10,4              112,2                   0,2                       10,2                       0,2

I-VI               22,1              104,2                   0,2                       21,6                       0,5

I- IX              34,8              103,7                   0,2                       34,0                       0,8

I-XII              48,2              105,6                   0,2                       47,1                       1,1

2014             I-III                10,6               97,9                    0,2                       10,3                       0,3

I-VI                26,8             108,4                    0,3                       26,1                       0,6

 

 

                                          НЕФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ

 

        У січні–липні 2014р. підприємствами та їх структурними підрозділами реалізовано послуг на суму 58,8 млн.грн.

           У липні 2014р. реалізовано послуг на суму 8,1 млн.грн. Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склали  282,2 тис.грн., або 3,5% від загального обсягу реалізованих послуг.

Обсяг реалізованих послуг населенню у липні місяці склав 120,6 тис.грн. Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склали  13,9 тис.грн.(11,5% від обсягу послуг реалізованих населенню).

Частка  послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі послуг склала 1,5%.

Частка   району в загальнообласному обсязі реалізованих послуг склала  0,5 %.

 

 

                                           ОПЛАТА    ПРАЦІ 

 

Станом     на 1 серпня 2014 р.  загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати  становила 303,8 тис.грн. і склала 0,6 % загальної суми боргу в області. Порівняно з 1 липня п.р. загальна сума боргу  в економіці району зросла на 43,2 тис.грн або 16,6 %. Вся сума заборгованості припадає на економічно активні підприємства.

 

 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати

( на початок місяця, тис.грн.)

 

 

Кількість працівників, які несвоєчасно або не повному обсязі отримали заробітну плата становила 94 особи. Середній розмір боргу на одного працівника склав 3232 грн. Сума заборгованості працівникам з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на 1 серпня 2014р. становила 3,6 тис.грн.

 

 

 

 

Структура суми боргу за групами підприємств (економічно активні, банкрути, економічно неактивні).

 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1  серпня 2014р.
усього у т.ч. на підприємствах
економічно               активних банкрутах економічно неактивних
Усього, тис.грн. 303,8 303,8
   у % до
  попереднього місяця 116,6 116,6
  1 січня 2014р.
Структура боргу, % х 100

 

                 

 

                                            РИНОК  ПРАЦІ

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2014р. в Турківському районному центрі зайнятості становила  627 особу, що більше попереднього місяця на 1,0%, та менше відповідного періоду минулого року на 10,8%, з них 51,8%  становлять жінки, 51,5% – молодь у віці до 35 років, 27,8% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж серпня становила 624 особи і збільшилась відносно липня місяця на 26,8%.  Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні зменшився відносно попереднього місяця на 7,9%, але зріс до відповідного періоду минулого року на 0,5% і становив 798,08 грн., що дорівнює 65,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218грн.).

 

За професійними групами на кінець серпня безробітні розподілились так: 20,7% – працівники сфери торгівлі та послуг; 20,4% – найпростіші професії та особи без професії; 12,9% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 11,6% – кваліфіковані робітники з інструментом; 10,5% – фахівці; 8,5% –  кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства; 7,7% – професіонали; 4,3% – законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери   (управителі) ;  3,4% – технічні службовці.

За сприяння районного центру зайнятості за січень–серпень 2014р.  було працевлаштовано 298 осіб, що становить 18,1% від загальної кількості осіб, які мали статус безробітних у звітному періоді та на 8,8% більше ніж у січні – серпні 2013р. Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення  є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. Кількість безробітних, які брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру у січні – серпні  2014р. становила 220 осіб, проходили профнавчання 180 осіб, з них направлено на профнавчання у серпні місяці 25 осіб.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості на кінець серпня становила 15 одиниць і  збільшилась до попереднього місяця на 36,4%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня становило  42 особи та зменшилось до попереднього місяця на 25,0%.

 

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець місяця; осіб)

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

[1]Тут і надалі інформація наведена за адміністративними даними Турківського центру зайнятості та у відповідності до

положень нової редакції Закону України «Про зайнятість населення», що набрав чинності з 1 січня 2013 року.

 

 

    ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Упродовж  січня–липня 2014р. до служб із надання субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 57 сімей сільської місцевості району, з них 53 сім’ї (93,0%) – повторно.

          У липні 2014р. субсидії населення не отримували.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги у липні місяці нарахувань не було.

Крім того, у січні–липні 2014р. для призначень та виплат субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та  рідкого пічного палива звернулись 57 сімей. Призначень  служба із надання субсидій у січні-липні 2014р.не здійснювала. Отримали субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за січень–липень 2014р. у сумі 911грн. 1 сім’я сільської місцевості в рахунок погашення заборгованості за 2013 рік.

 

У липні 2014р. мешканцям  району  нараховано  до  оплати  за  житло  і  комунальні  послуги 93,7 тис. грн.  У  той  же  час,  населення сплатило за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 129,2тис.грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Рівень  сплати  за  житлово-комунальні  послуги   становив 137,9%  від  нарахованих  до  сплати  сум,  а саме: за утримання будинків, споруд, прибудинкових територій – 106,3%, за газопостачання –146,5%.

На кінець липня 2014р.  заборгованість  населення району  за житлово-комунальні  послуги склала  113,5 тис. грн.  і  зменшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 35,5 тис.грн. або 23,8%. У загальній сумі заборгованості суттєву частину становила заборгованість населення за газопостачання (98,0 тис.грн, або 86,4%). Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги становив1,1 місяця.

            Своєчасно  не  сплачують  за  житло  та  комунальні  послуги 4,8%  квартиронаймачів  району, з них мають заборгованість  більше  трьох місяців –   2,7%. За газопостачання своєчасно не сплачують 88,0% споживачів, з них мають заборгованість  більше  трьох місяців  – 59,3%.

            У липні 2014р. населення району  сплатило за  спожиту  електроенергію507,0тис.грн. Станом  на кінець липня 2014р   заборгованість  населення  з  платежів  за  електроенергію  склала  276,3тис. грн.  і збільшилась до попереднього місяця на 34,2 тис.грн. або 14,1%. Своєчасно  не  сплачують  за електропостачання 3,0%  споживачів ,  які   мають заборгованість терміном   три місяці і більше.

 

                                   ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ

 

Протягом січня–липня 2014р.  наявне населення  Турківського району збільшилось  на 21 особу  і на 1 серпня його кількість становила 50207 осіб, в тому числі за  рахунок природного приросту чисельність населення збільшилась на 80 осіб,  за рахунок  міграційного процесу зменшилась на 59 осіб.   ність насел% біа 22,6% більш

Протягом січня–липня 2014р. у Турківському районі народилось 478 осіб, що менше на 2,0%, ніж у січні–липні 2013р. У середньому на кожну тисячу осіб народилося 16,4 немовлят. Коефіцієнт народжуваності у січні–липні 2014р. порівняно з минулорічним періодом зменшився на 1,8%. Народжуваність у сільській місцевості у січні–липні 2014р. є дещо вищою ніж у міських поселеннях – відповідно 16,7 та 14,8 народжених на 1000 осіб наявного населення.

Кількістьпомерлих зменшилась на 14,2% порівняно з відповідним періодом торік і склала 398 осіб. На 100 випадків смертей припадає120 живонароджених дітей. Рівень смертностіу Турківському районі склав 13,7 осібна 1000 осіб  наявногонаселення і зменшився проти минулорічного періоду на 13,8%. У сільській місцевості рівень смертності на 11,2%  вищий ніж у міських поселеннях, відповідно 13,9 та 12,5 проміле на 1000 осіб наявного населення.

Показник смертності дітей у віці до 1 року за січень–липень 2014р. склав  8,7 проміле  та зріс проти відповідного періоду торік  на 40,3% (померло 4 дитини).

За причинами смерті від нещасних випадків усічні–липні 2014 р. померло 18 осіб. Смертність від зовнішніх причин у побуті зменшилась на 21,7%проти відповідного періоду минулого року. Від випадків ушкодження з невизначеним наміром у січні–липні 2014р. загинуло 4 особи, від транспортних нещасних випадків, від випадкового отруєння та дії алкоголю загинуло по 3 особи, від навмисного самоушкодження, від випадкового утоплення  та занурення у воду та від випадкової дії неживих механічних сил загинуло  по 2 особи, від наслідків нападу з метою убивства  чи нанесення ушкодження  та від випадкової  механічної дії живих об’єктів загинуло по 1 особі. У січні–липні 2014р. зросла смертність від випадків отруєння та дії алкоголю в 3 рази, від випадкової дії неживих механічних сил у 2 рази, від ушкодження з невизначеним наміром – на 33,3%.  Зменшилась смертність від транспортних нещасних випадків на 25,0%, від утоплення та занурення у воду на 71,4 %. На рівні минулорічного періоду була зафіксована смертність  від навмисного самоушкодження, від наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження. У січні–липні 2014р. відсутня  смертність від  нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум’я,  від падінь, від випадків спричинених дією електричного струму та від віддалених наслідків зовнішніх причин захворюваності та смерності ( у відповідному періоді минулого року по 1  випадку).

У січні–липні 2014р. в районі зареєстровано 151 шлюб і до січня–липня 2013р.  їх кількість збільшилась на 5,6%.  Рівень шлюбності  склав 5,2 проміле і зріс проти  минулорічного періоду на 6,1%. У сільській місцевості  району рівень шлюбності склав 4,5 проміле на 1000 наявного населення, у міських поселеннях –  8,5.

Протягом січня–липня 2014р. у міграційних процесах району взяли участь455 осіб. У район прибуло 198 осіб (з розрахунку на 1000 осіб –6,8‰), вибуло– 257 осіб (8,8‰). Міграційне скорочення склало 59 осіб (2,0‰).

Активніше мігрує сільське населення. Так,  у міграційних  процесах у січні–липні  2014р. взяли  участь 383 жителі сільської місцевості (84,2% до загальної  кількості прибулих, вибулих).

 

 

 

1 Дані за січень–липень2014р.
2 Дані за січень–червень 2014р.
3 Cічень-червень 2014р. у % до січня-червня 2013р.
4 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».