Інвестиційна візитка району

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПЕРІОД ДО 2015р.

МЕТА: Турківщина у 2015 році – інвестиційно-привабливий регіон з конкурентною економікою, високим рівнем розвитку людських ресурсів, продуктивною зайнятістю населення, ефективною системою надання соціальних і житлово-комунальних послуг, чистим природним середовищем та високорозвиненою туристично-рекреаційною сферою.

Основними стратегічними цілями розвитку району визначено:

1. Турківщина – регіон сталого економічного та підприємницького розвитку. Стратегічні завдання:
– науково-обгрунтоване ведення лісового господарства, повна переробка деревини з кінцевим випуском готової продукції;
– розвиток агропромислового комплексу у сфері виробництва, заготівлі, переробки сільськогосподарської сировини та реалізації продукції (екологічно-чистих м`яса, молока та картоплі);
– розвиток прикордонного співробітництваз Республікою Польща;
– сприяння розвитку малого і середнього підприємництва;
– промоція конкурентних переваг та інвестиційних проектів.
2. Турківщина– регіон чистого природного середовища, культури, туризму та рекреації.Стратегічні завдання:
– розбудова інфраструктури охорони навколишнього середовища, покращення екологічної ситуації;
– раціональне використання природних ресурсів, підвищення рівня лісистості;
– підтримка мистецького та культурного потенціалу і традицій;
– розвиток і промоція туристично-рекреаційного потенціалу району;
– розвиток сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури та туристичних продуктів.
3. Підвищення соціально-культурних стандартів життя та розвиток людського потенціалу. Стратегічні завдання:
– впровадження сучасних стандартів медичного обслуговування;
– забезпечення доступу до високоякісної освіти;
– формування здорового способу життя;
– створення умов для продуктивної зайнятості працездатного населення, запобігання безробіттю;
– функціонування ефективної системи надання соціальних послуг.