Перелік адміністративних послуг

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються

через Центр надання адміністративних послуг

Турківської районної державної адміністрації

 

№ за/п Найменування адміністративної послуги
1 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)
2 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
3 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)
4 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
5 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа
6 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
7 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)
8 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)
9 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)
10 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)
11 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації
12 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації
13 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)
14 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
15 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)
16 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
17 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
18 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
19 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
20 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
21 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
22 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи
23 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
24 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
25 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
26 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
27 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи
28 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
29 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи
30 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
31 Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
32 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
33 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
34 Державна реєстрація символіки
35 Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
36 Державна реєстрація втрати чинності символіки
37 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
38 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
39 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця)
40 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
41 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
42 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
43 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
44 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
45 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
46 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
47 Скасування рішення державного реєстратора
48 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
49 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
50 Оформлення та видача паспорта громадянина України
51 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
52 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
53 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
54 Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
55 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
56 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
57 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
58 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
59 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
60 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
61 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
62 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
63 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
64 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
65 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
66 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
67 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
68 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
69 Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
70 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
71 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
72 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
73 Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації
74 Видача висновку про погодження документації із землеустрою
75 Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності
76 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
77 Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
78 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення
79 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
80 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення
81 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей
82 Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин
83 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
84 Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації
85 Видача дозволу на виконання будівельних робіт
86 Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
87 Видача висновку державної екологічної експертизи
88 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
89 Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
90 Реєстрація декларації про відходи
91 Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин
92 Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.
93 Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
94 Видача експлуатаційного дозволу
95 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
96 Видача дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг
97 Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг
98 Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів
99 Видача (обмін) посвідчень водія
100 Державна реєстрація актів цивільного стану (народження)
101 Державна реєстрація актів цивільного стану (смерті)
102 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
103 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
104 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме
105 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
106 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
107 Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
108 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
109 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
110 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
111 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
112 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
113 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна
114 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа
115 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі
116 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
117 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
118 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
119 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна
120 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
121 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
122 Надання державної допомоги при народженні дитини
123 Надання державної допомоги при усиновленні дитини
124 Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
125 Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям
126 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
127 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
128 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
129 Надання державної соціальної допомоги на догляд
130 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги
131 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
132 Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
133 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
134 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
135 Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам
136 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
137 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
 138 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
 139 Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням
 140 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам
 141 Призначення грошової компенсації інвалідам замість санаторно-курортної путівки
142 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
143 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів
144 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
145 Призначення грошової компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
146 Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)
147 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем
148 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів
149 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату
150 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
151 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
152 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
153 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги учасникам війни
154 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги інвалідам війни
155 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
156 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги інвалідам та дітям-інвалідам
157 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги «Діти війни»
158 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги «Ветеран праці»
159 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання
160 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни
161 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
162 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам
163 Отримання ветеринарних документів; міжнародні ветеринарні сертифікати (ветеринарні свідоцтва форми 1,2,3) при переміщенні за межі України; ветеринарні свідоцтва форми 1,2 –при переміщенні за межі області та району; ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району.
164 Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
165 Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки
166 Видача будівельного паспорту на реконструкцію (реставрацію)
167 Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки
168 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва
169 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди
170 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
171 Надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію зі зміною цільового та функціонального призначення, зовнішніх геометричних параметрів
172 Надання висновку щодо погодження проекту відведення земельної ділянки для містобудівних потреб

 

Інші послуги що не суперечать вимогам Закону України «Про адміністративні послуги».