Звіти про відстеження

План

здійснення заходів результативності регуляторних актів на 2013 рік

Вид та назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Терміни виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
Дата Назва