Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 1158
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 491-р)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Львівської області

 1. Графічна частина (карта Львівської області)

 

 

 1. Перелік спроможних територіальних громад Львівської області
Назва територіальної громади Код населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ Назва населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади Назва району чи міста обласного значення, до якого входить адміністративний центр територіальної громади
Турківська 4625510100 м. Турка Турківська Турківський район
Вовченська
Головська
Завадівська
Ільницька
Ісаївська
Лімнянська
Присліпська
Розлуцька
Хащівська
Шум’яцька
Явірська
Ясеницька
Боринська 4625555300 смт Бориня Боринська Турківський район
Бітлянська
Верхненська
Карпатська
Нижньовисоцька
Риківська
Сянківська
Верхньовисоцька 4625581301 с. Верхнє Висоцьке Верхньовисоцька
Верхньогусненська
-“-
Комарницька
Кривківська
Либохорська
Нижньояблунська 4625586501 с. Нижня Яблунька Нижньояблунська
Боберківська
-“-
Верхньояблунська
Нижньотурівська
Шандровецька

 

{Перспективний план в редакції Розпорядження КМ № 491-р від 19.07.2017}

 

 

Перспективний план формування спроможних громад Турківського району, схвалений Львівською обласною радоюФото Офіс реформ. Львівщина.

1. Турківська міська територіальна громада – місто Турка,
село Завадівка, село Лосинець, село Мельничне, село Ільник,
село Закіпці, село Ліктів, село Радич, село Шум’яч.

2. Бітлянська сільська територіальна громада – село Бітля,
село Сигловате, село Карпатське.

3. Боринська селищна територіальна громада – смт.Бориня,
село Нижнє Висоцьке, село Заріччя, село Ропавське, село Штуковець, село Яблунів, село Риків, село Багнувате, село Межигір’я, село Комарники, село Буковинка, село Закичера,
село Зворець.

4. Верхненська сільська територіальна громада – село Верхнє,
село Нижнє, село Яворів, село Сянки, село Беньова.

5. Верхнєвисоцька сільська територіальна громада – село Верхнє Висоцьке, село Либохора.

6. Верхньогусненська сільська територіальна громада –
село Верхнє Гусне, село Нижнє Гусне, село Кривка, село Івашківці, село Мохнате, село Матків, село Красне.

7. Верхньояблунська сільська територіальна громада –
село Верхня Яблунька, село Боберка, село Дністрик-Дубовий,
село Шандровець.

8. Вовченська сільська територіальна громада – село Вовче,
село Присліп.

9. Лімнянська сільська територіальна громада – село Лімна,
село Бережок, село Жукотин, село Хащів, село Лопушанка.

10. Нижньояблунська сільська територіальна громада –
село Нижня Яблунька, село Нижній Турів, село Верхній Турів.

11. Явірська сільська територіальна громада – село Явора,
село Мала Волосянка, село Стоділка, село Розлуч.

12. Ясеницька сільська територіальна громада – село Ясениця, село Кіндратів, село Головське, село Зубриця,
село Кринтята, село Ісаї, село Ластівка, село Коритище,
село Свидник, село Ясенка-Стецьова.

Обговорюємо зміни до Конституції України.

 

Зустріч голови Турківської РДА Василя Гакавчина з представниками засобів масової інформації району 15 вересня 2014 року.

 

Василю Михайловичу які основні зміни пропонуються до Конституції України?

3 липня 2014 року Верховна Ради України за поданням Президента України Петра Порошенка прийняла постанову N 1569-VII  «Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України».

Згідно зазначеного законопроекту змін зазнають норми Конституції України, що стосуються діяльності  Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. ОДНАК НАЙБІЛЬШЕ, ЗМІНИ СТОСУЮТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.

У статті 132 (розділ ІХ) закріплюються ПРИНЦИПИ децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Запроваджується ТРЬОХРІВНЕВА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ – три види адміністративно-територіальних одиниць: регіони, райони, громади (було: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села). Також є ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДИ (Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до них території).

Статтею 140 (розділ ХІ) передбачено УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАЙОННИМИ ТА ОБЛАСНИМИ РАДАМИ і при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів  різних рівнів закріплено ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ (принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не зверху вниз, а знизу вверх).

Новою у змінах до Конституції є пропозиція ліквідувати місцеві державні адміністрації, а замість них створити МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА. У статті 118 (розділ VІ) зазначено: «Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві та у Севастополі здійснюють голови державних представництв» (фактично префекти).

Основною їх функцією є нагляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції та законам України, координація роботи територіальних і центральних органів виконавчої влади та координація роботи усіх органів влади на місцях в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації  реформи місцевого самоврядування. Серед законопроектів, які вже готуються – нова редакція закону про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні представництва, зміни до бюджетного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами місцевого самоврядування, а також їх розподіл між органами місцевого самоврядування різного рівня.

 

Чим визвано саме проведення реформи місцевого самоврядування?

Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

З майже 12 тис. територіальних громад більш як половина має чисельність жителів менш як 3 тис. осіб, з них 4809 громад — менш як 1 тис. осіб, а 1129 громад — менш як 500 осіб, у більшості з яких не утворено відповідно до законодавства виконавчих органів місцевих рад, немає бюджетних установ, комунальних підприємств тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70 відсотків,
483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства.

 

Які пропонуються шляхи та способи децентралізації органів державної влади?

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

– розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади;

– встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та соціальних послуг.

 

Як пропонується розподілити повноваження?

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня (територіальних громад) є забезпечення:

місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва);

розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення;

планування розвитку території громади;

вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель);

благоустрою території;

надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій  комунальної власності);

організації пасажирських перевезень на території громади;

утримання вулиць і доріг у населених пунктах;

громадської безпеки;

гасіння пожеж;

управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, профілактики хвороб;

розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків);

надання соціальної допомоги через територіальні центри;

надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг.

Структурні підрозділи територіальних органів центральних органів виконавчої влади на базовому рівні надаватимуть послуги з:

санітарно-епідеміологічного захисту;

соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення надання пільг);

казначейського обслуговування;

реєстрації актів цивільного стану.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування районного рівня є забезпечення:

виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю;

надання медичних послуг вторинного рівня;

розвитку культури, спорту, туризму.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування обласного рівня є забезпечення:

регіонального розвитку;

охорони навколишнього природного середовища;

розвитку обласної інфраструктури, насамперед обласних автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних маршрутів транспорту загального користування;

професійно-технічної освіти;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

розвитку культури, спорту, туризму.

 

Які передбачено етапи реформування ?

Реалізація Концепції здійснюється такими етапами.

–  до кінця 2014 рр. – законодавча база реформи;

–  січень-вересень 2015р. – перехідний період;

–  жовтень 2015р. – вибори на новій територіальній основі;

–  до кінця 2015р. – формування виконавчих комітетів новообраних рад на кожному рівні.

 

Яка пропонується модель територіально-адміністративного устрою?

На регіональному рівні залишається все без змін – АР Крим, 24 області та міста Київ і Севастополь.

На районному рівні пропонується з 490 залишити приблизно 100 районів.

На базовому (місцевому) рівні, який складається з 458 міських рад, 783 селищних рад та 10279 сільських рад пропонується утворити приблизно 1500 громад.

 

Які критерії будуть враховуватися при утворенні громад і скільки їх може бути на Турківщині?

Територія громади, яка умовно об’єднуватиме 5-10 населених пунктів, визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин). Враховуючи такі критерії у нас може бути утворено від 3 до 5 громад, тобто територіально-адміністративних одиниць базового рівня.

 

З цього можна зробити висновок, що в процесі реформування місцевого самоврядування йдеться не тільки про об’єднання сільських рад а й районів і чи не зникне з карти України Турківський район?

Є така загроза, оскільки на території області планується утворити 6 районів. Враховуючи це, райдержадміністрація, в процесі обговорення, надала пропозицію змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади, зокрема:

–  абзац 8 ст. 140 пропонуємо викласти в такій редакції: особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві, Севастополі та населених пунктах, яким надано статус гірських, визначаються окремими законами України.

Це дозволило б при проведенні територіальної реформи в Україні домагатися про утворення гірського Турківського району (площа 3909 кв. км, населення – 177,1 тис. чол.) з населених пунктів Львівщини, яким надано статус гірських, в межах Турківського (площа – 1193 кв. км, населення -50,3 тис. чол.), Старосамбірського (площа – 1245 кв.км, населення -79,3 тис. чол.) та Сколівського (площа -1471 кв. км, населення – 47,5 тис. чол.) районів з таких підстав:

 1.  Населені пункти даних районів (Турківського – 100%, Сколівського майже 100 %, Старосамбірського – 50 %) відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів» мають статус гірських. Цим законом визначаються основні засади державної політики щодо розвитку гірських населених пунктів та гарантії соціального захисту громадян, що у них проживають, працюють або навчаються. Комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку даних населених пунктів, яким надано статус гірських, можливе тільки в єдиному адміністративному районі.
 2. Турківський район розміщений в центрі даних територіальних одиниць. Відстань від м.Турка до м. Старий Самбір – 46 км, до м. Сколе – 80 км (ця відстань може бути скорочена до 50 км вразі завершення будівництва автодороги протяжністю до 5 км від с. Буковинка Турківського району до Завадка (Задільське) Сколівського району, між якими зараз відсутнє дорожнє сполучення, хоча в 60-х роках минулого століття вказані населені пункти Сколівщини належали до Турківського району і між ними було сполучення. Це б дало можливість також з’єднати спортивний центр Тисовець Сколівського району з Західним реабілітаційно-спортивним центром Національного комітету спорту інвалідів України (с. Верхнє Турківського району), що сприяло б значному покращенню розвитку туризму в регіоні.
 3. У 1998 році під час виборів до Верховної Ради місто Турка було центром виборчого округу, куди входили виборчі дільниці Турківського, Самбірського, Старосамбірського та Сколівського районів, що було значно зручніше для роботи виборчих комісій та органів місцевої влади, ніж коли зараз центром виборчого округу є місто Старий Самбір.
 4. В історичному плані ще за часів Австро-Угорщини з 1856 року Турка була центром повіту, до якого належала територія сучасного Турківського, гірська частина теперішнього Старосамбірського та ряд сіл Сколівського районів. Спочатку його називали Турецьким, пізніше Турчанським і тільки в Указі Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р., в якому перераховувалися утворені на території Західної України нові області і повіти, він називається Турківським. А районом він почав називатися згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 січня 1940 р., за яким до нього відійшло тільки 38,8 % території колишнього повіту.

 

Василю Михайловичу! Скажіть, будь ласка, до кого іще, окрім Кабінету Міністрів України, Ви, як голова райдержадміністрації, зверталися за допомогою, аби зберегти Турківський район, як адміністративно-територіальну одиницю?

На сьогодні ми неодноразово зверталися до депутатів Верховної Ради України Андрія Тягнибока та Валерія Сушкевича щодо лобіювання, при проведенні адміністративної реформи, питання утворення Турківського територіально-адміністративного округу з центром в м. Турка відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів». Я думаю, що наша думка буде почута.

 

Дякую за розмову і сподіваюся, що в найвищих кабінетах української  влади все-таки вивчать проблематику гірських регіонів та врахують наші пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування.

 

Розмову вела Оксана Васильків, директор студії районного радіомовлення «Карпатський гомін».

 

Створено: Вівторок, 21 липня 2014, 14:07

                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова Турківськоської

                                                                        районної державної

                                                            адміністрації

                                                                                                                                                                                   В.М. ГАКАВЧИН

                                                                     26 червня 2014 року

 

Розпорядження №139 від 26.06.2014р. Про організацію проведення в Турківському районі обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади

 

 

Графік

проведення обговорення змін до Конституції України щодо

децентралізації державної влади

 

Дата, час проведення Назва місцевої ради Склад учасників примітка
2 вересняо 11.00 год. Турківська районна рада Голови місцевих рад, представники Районного організаційного комітету, представники громадськості  
3 вересняо 11.00 год. Турківська міська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
3 вересняо 15.00 год. Шум’яцька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
4 вересняо 11.00 год. Боринська селищна Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
4 вересняо 15.00 год. Нижньовисоцька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
5 вересняо 11.00 год. Бітлянська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
5 вересняо 15.00 год. Карпатська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
9 вересняо 11.00 год. Завадівська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
9 вересняо 15.00 год. Ільницька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
10 вересняо 11.00 год. Верхньояблунська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
10 вересняо 15.00 год. Шандровецька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
11 вересняо 11.00 год. Верхненська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
11 вересняо 15.00 год. Сянківська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
12 вересняо 11.00 год. Нижньояблунська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
12 вересняо 15.00 год. Нижньотурівська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
15 вересняо 15.00 год. Розлуцька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
16 вересняо 11.00 год. Присліпська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
16 вересняо 15.00 год. Вовченська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
17 вересняо 11.00 год. Верхновисоцька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
17 вересняо 15.00 год. Верхньогусиненська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості
18 вересняо 11.00 год. Ясеницька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
18 вересняо 15.00 год. Головська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
19 вересняо 11.00 год. Явірська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
19 вересняо 15.00 год. Ісаївська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
22 вересняо 15.00 год. Ластівківська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
23 вересняо 11.00 год. Либохорська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
23 вересняо 15.00 год. Кривківська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
24 вересняо 11.00 год. Мохнатська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
24 вересняо 15.00 год. Красненська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
26 вересняо 11.00 год. Лімнянська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
26 вересняо 15.00 год. Хащівська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
29 вересняо 15.00 год. Боберківська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
30 вересняо 11.00 год. Риківська Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  
30 вересняо 15.00 год. Комарницька Голова та депутати місцевої ради, представник Районного організаційного комітету, представники громадськості  

                                                                                                      

Турківська районна державна адміністрація надає пропозиції змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади:

 1. абзац 8 ст. 140 пропонуємо викласти в такій редакції: особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві, Севастополі та населених пунктах, яким надано статус гірських, визначаються окремими законами України.
 2. Що стосується територіальної організації влади в Україні пропонуємо при проведенні територіальної реформи в Україні підтримати ініціативу про утворення гірського Турківського району (площа 3909 кв. км, населення – 177,1 тис. чол.) з населених пунктів Львівщини, яким надано статус гірських, в межах Турківського (площа – 1193 кв. км, населення -50,3 тис. чол.), Старосамбірського (площа – 1245 кв.км, населення -79,3 тис. чол.) та Сколівського (площа -1471 кв. км, населення – 47,5 тис. чол.) районів з таких підстав:
 3.  Населені пункти даних районів (Турківського – 100%, Сколівського майже 100 %, Старосамбірського – 50 %) відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів» мають статус гірських. Цим законом визначаються основні засади державної політики щодо розвитку гірських населених пунктів та гарантії соціального захисту громадян, що у них проживають, працюють або навчаються. Комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку даних населених пунктів, яким надано статус гірських, можливе тільки в єдиному адміністративному районі.
 4. Турківський район розміщений в центрі даних територіальних одиниць. Відстань від м.Турка до м. Старий Самбір – 46 км, до м. Сколе – 80 км (ця відстань може бути скорочена до 50 км вразі завершення будівництва автодороги протяжністю до 5 км від с. Буковинка Турківського району до Завадка (Задільське) Сколівського району, між якими зараз відсутнє дорожнє сполучення, хоча в 60-х роках минулого століття вказані населені пункти Сколівщини належали до Турківського району і між ними було сполучення. Це б дало можливість також з’єднати спортивний центр Тисовець Сколівського району з Західним реабілітаційно-спортивним центром Національного комітету спорту інвалідів України (с. Верхнє Турківського району), що сприяло б значному покращенню розвитку туризму в регіоні.
 5. У 1998 році під час виборів до Верховної Ради місто Турка було центром виборчого округу, куди входили виборчі дільниці Турківського, Самбірського, Старосамбірського та Сколівського районів, що було значно зручніше для роботи виборчих комісій та органів місцевої влади, ніж коли у 2002 році центром виборчого округу стало місто Старий Самбір.
 6. В історичному плані ще за часів Австро-Угорщини у 1856 році Турка була центром повіту, до якого належали територія сучасного Турківського, гірська частина теперішнього Старосамбірського та ряд сіл Сколівського районів. Спочатку його називали Турецьким, пізніше Турчанським і тільки в Указі Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р., в якому перераховувалися утворені на території Західної України нові області і повіти, він називається Турківським. А районом він почав називатися згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 січня 1940 р., за яким до нього відійшло тільки 38,8 % території колишнього повіту.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

 

Чинна редакція Пропонована редакція
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою; 1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України; 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції; виключено
7) його смерті. 6) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, – судом. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, – судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення. виключено
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання і складення присяги не менше як двома третинами народних депутатів України від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. У Верховній Раді України на основі узгодження політичних позицій формується парламентська коаліція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Парламентська коаліція у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України вносить пропозиції Прем’єр-міністру України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Парламентська коаліція у Верховній Раді України формується протягом тридцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом тридцяти днів з дня припинення діяльності парламентської коаліції у Верховній Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. У Верховній Раді України гарантується діяльність парламентської опозиції.
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Організація і порядок діяльності парламентської коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються законом про Регламент Верховної Ради України.
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією. виключено
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції; 1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції; 2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів; 3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією; 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України; 12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України; призначення, вирішення питання про відставку за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, звільнення їх з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України;
121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 121) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Голови Служби безпеки України;
122) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Голови Державного бюро розслідувань; висловлення недовіри Голові Державного бюро розслідувань, що має наслідком його відставку з посади;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону; 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 15) прийняття закону про Регламент Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати; 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України; 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України; 19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; 21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України; 24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; 25) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України; 26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково; 27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 28) призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів; 29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування; 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України; 32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом; 33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату; 35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності; 36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї. 37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання. Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад. Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.
Голова Верховної Ради України: Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України; 1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів; 2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України; 3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав; 4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. 5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про Регламент Верховної Ради України.
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 1) протягом тридцяти днів у Верховній Раді України не сформовано парламентську коаліцію відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; 2)протягом шістдесяти днів після складення Кабінетом Міністрів України повноважень відповідно до частини першої статті 115 Конституції України або відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. 3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами парламентських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання. Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Стаття 106. Президент України: Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 5)призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією; 8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
81) достроково припиняє повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи  органу місцевого самоврядування у випадку, визначеному цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; 9) вносить за пропозицією парламентської коаліції у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
91) погоджує подання Прем’єр-міністра України про призначення Верховною Радою України Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
92) призначає на посади та звільняє з посад Голову Антимонопольного комітету України, голів і членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 10) призначає на посади та звільняє з посад представників Президента України в регіонах та районах;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України; 11) призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Генерального прокурора України;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; 12) вносить подання пропризначення на посаду та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Національного банку України; призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 14)призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Служби безпеки України;
141)призначає на посаду та звільняє з посади Голову Служби зовнішньої розвідки України;
142)призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Державного бюро розслідувань;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; за поданням представника Президента України у відповідному регіоні зупиняє дію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України; 22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку; 23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини; 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування; 27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. 31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. 
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом. Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом.
  Стаття 1071. У регіонах і районах діють представники Президента України. Представники Президента України в регіонах координують діяльність представників Президента України в районах.
  Представники Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.
  Представники Президента України на відповідній території:
  1) здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
  2) координують взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
  3) спрямовують та організовують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану;
  4) здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
  Представники Президента України при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, підзвітні та підконтрольні йому.
  Рішення представників Президента України, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, скасовуються Президентом України.
  Особливості організації та діяльності представників Президента України в регіонах і районах визначаються законом.
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією парламентської коаліції у Верховній Раді України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.  
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України, яке погоджене з Президентом України.
Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Статтю 118 виключено
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.  
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.  
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.  
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.  
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.  
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.  
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: Статтю 119 виключено
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;  
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;  
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;  
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. виключено
Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Строк повноважень Генерального прокурора                  України – п’ять років. Строк повноважень Генерального прокурора                України – п’ять років.
Стаття 132. Територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Стаття 132. Адміністративно-територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади.
Умови і порядок утворення, ліквідації, зміни   меж, найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і            населених пунктів у межах регіонів визначаються законом.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України. Статус та адміністративно-територіальний устрій міста Києва як столиці України та міста Севастополя визначаються окремими законами України.
Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів (село, селище, місто), а також прилеглі до них території.
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України. Статтю 139 виключено
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад району, є районна рада та її виконавчий орган.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. Питання організації управління районами в містах, а також утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах належить до компетенції відповідних міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.
  Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні областей, здійснюють визначені законом повноваження, які, виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії,  найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні.
  Особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
  Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.
Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Стаття 141. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад. 
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років. Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.
Сільська, селищна, міська, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах.
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом.
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Голова районної ради обирається зі складу депутатів ради та очолює її виконавчий орган. Районна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.
  Голова обласної ради обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об’єкти, що є у власності районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами України.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Стаття 143. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування, віднесені законом до їх компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській мові, іншим мовам національних меншин України.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. виключено
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Дія рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України за поданням представника Президента України у відповідному регіоні зупиняється Президентом України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності.
  Рішення органів місцевого самоврядуванням з мотивів їх невідповідності законам України в порядку і у строки, визначені законом, зупиняються представниками Президента України у відповідному регіоні чи районі з одночасним зверненням до суду.
  Встановлене висновком Конституційного Суду України порушення рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування Конституції України є підставою для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.
Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість. Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.
За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
  Конституційний Суд України за зверненням Президента України дає висновок про порушення Конституції України рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.
  Прикінцеві та перехідні положення.1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, за винятком змін до пункту 28 частини першої статті 85, пунктів 81, 10, 16 частини першої статті 106, статей 1071, 118, 119, 132, 133, 139 – 144 Конституції України, які набирають чинності з дня набуття повноважень сільськими, селищними, міськими головами, місцевими радами, обраними на наступних чергових виборах.

 

 

         Глава Адміністрації Президента України                                                                                        Б.ЛОЖКІН