Зустріч голови райдержадміністрації Василя Гакавчина з представниками засобів масової інформації району

DSCN3358Обговорюємо зміни до Конституції України.

  Василю Михайловичу які основні зміни пропонуються до Конституції України?

3 липня 2014 року Верховна Ради України за поданням Президента України Петра Порошенка прийняла постанову N 1569-VII  «Про включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України».

Згідно зазначеного законопроекту змін зазнають норми Конституції України, що стосуються діяльності  Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. ОДНАК НАЙБІЛЬШЕ, ЗМІНИ СТОСУЮТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.

У статті 132 (розділ ІХ) закріплюються ПРИНЦИПИ децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Запроваджується ТРЬОХРІВНЕВА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ – три види адміністративно-територіальних одиниць: регіони, райони, громади (було: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села). Також є ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДИ (Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до них території).

Статтею 140 (розділ ХІ) передбачено УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАЙОННИМИ ТА ОБЛАСНИМИ РАДАМИ і при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів  різних рівнів закріплено ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ (принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не зверху вниз, а знизу вверх).

Новою у змінах до Конституції є пропозиція ліквідувати місцеві державні адміністрації, а замість них створити МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА. У статті 118 (розділ VІ) зазначено: «Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві та у Севастополі здійснюють голови державних представництв» (фактично префекти).

Основною їх функцією є нагляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції та законам України, координація роботи територіальних і центральних органів виконавчої влади та координація роботи усіх органів влади на місцях в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації  реформи місцевого самоврядування. Серед законопроектів, які вже готуються – нова редакція закону про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні представництва, зміни до бюджетного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами місцевого самоврядування, а також їх розподіл між органами місцевого самоврядування різного рівня.

 

Чим визвано саме проведення реформи місцевого самоврядування?

Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

З майже 12 тис. територіальних громад більш як половина має чисельність жителів менш як 3 тис. осіб, з них 4809 громад — менш як 1 тис. осіб, а 1129 громад — менш як 500 осіб, у більшості з яких не утворено відповідно до законодавства виконавчих органів місцевих рад, немає бюджетних установ, комунальних підприємств тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70 відсотків,
483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства.

 

Які пропонуються шляхи та способи децентралізації органів державної влади?

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

– розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади;

– встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та соціальних послуг.

 

Як пропонується розподілити повноваження?

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня (територіальних громад) є забезпечення:

місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва);

розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення;

планування розвитку території громади;

вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель);

благоустрою території;

надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій  комунальної власності);

організації пасажирських перевезень на території громади;

утримання вулиць і доріг у населених пунктах;

громадської безпеки;

гасіння пожеж;

управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, профілактики хвороб;

розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків);

надання соціальної допомоги через територіальні центри;

надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг.

Структурні підрозділи територіальних органів центральних органів виконавчої влади на базовому рівні надаватимуть послуги з:

санітарно-епідеміологічного захисту;

соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення надання пільг);

казначейського обслуговування;

реєстрації актів цивільного стану.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування районного рівня є забезпечення:

виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю;

надання медичних послуг вторинного рівня;

розвитку культури, спорту, туризму.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування обласного рівня є забезпечення:

регіонального розвитку;

охорони навколишнього природного середовища;

розвитку обласної інфраструктури, насамперед обласних автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних маршрутів транспорту загального користування;

професійно-технічної освіти;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

розвитку культури, спорту, туризму.

 

Які передбачено етапи реформування ?

Реалізація Концепції здійснюється такими етапами.

–  до кінця 2014 рр. – законодавча база реформи;

–  січень-вересень 2015р. – перехідний період;

–  жовтень 2015р. – вибори на новій територіальній основі;

–  до кінця 2015р. – формування виконавчих комітетів новообраних рад на кожному рівні.

 

Яка пропонується модель територіально-адміністративного устрою?

На регіональному рівні залишається все без змін – АР Крим, 24 області та міста Київ і Севастополь.

На районному рівні пропонується з 490 залишити приблизно 100 районів.

На базовому (місцевому) рівні, який складається з 458 міських рад, 783 селищних рад та 10279 сільських рад пропонується утворити приблизно 1500 громад.

 

Які критерії будуть враховуватися при утворенні громад і скільки їх може бути на Турківщині?

Територія громади, яка умовно об’єднуватиме 5-10 населених пунктів, визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин). Враховуючи такі критерії у нас може бути утворено від 3 до 5 громад, тобто територіально-адміністративних одиниць базового рівня.

 

З цього можна зробити висновок, що в процесі реформування місцевого самоврядування йдеться не тільки про об’єднання сільських рад а й районів і чи не зникне з карти України Турківський район?

Є така загроза, оскільки на території області планується утворити 6 районів. Враховуючи це, райдержадміністрація, в процесі обговорення, надала пропозицію змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади, зокрема:

–  абзац 8 ст. 140 пропонуємо викласти в такій редакції: особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві, Севастополі та населених пунктах, яким надано статус гірських, визначаються окремими законами України.

Це дозволило б при проведенні територіальної реформи в Україні домагатися про утворення гірського Турківського району (площа 3909 кв. км, населення – 177,1 тис. чол.) з населених пунктів Львівщини, яким надано статус гірських, в межах Турківського (площа – 1193 кв. км, населення -50,3 тис. чол.), Старосамбірського (площа – 1245 кв.км, населення -79,3 тис. чол.) та Сколівського (площа -1471 кв. км, населення – 47,5 тис. чол.) районів з таких підстав:

  1.  Населені пункти даних районів (Турківського – 100%, Сколівського майже 100 %, Старосамбірського – 50 %) відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів» мають статус гірських. Цим законом визначаються основні засади державної політики щодо розвитку гірських населених пунктів та гарантії соціального захисту громадян, що у них проживають, працюють або навчаються. Комплексне забезпечення соціально-економічного розвитку даних населених пунктів, яким надано статус гірських, можливе тільки в єдиному адміністративному районі.
  2. Турківський район розміщений в центрі даних територіальних одиниць. Відстань від м.Турка до м. Старий Самбір – 46 км, до м. Сколе – 80 км (ця відстань може бути скорочена до 50 км вразі завершення будівництва автодороги протяжністю до 5 км від с. Буковинка Турківського району до Завадка (Задільське) Сколівського району, між якими зараз відсутнє дорожнє сполучення, хоча в 60-х роках минулого століття вказані населені пункти Сколівщини належали до Турківського району і між ними було сполучення. Це б дало можливість також з’єднати спортивний центр Тисовець Сколівського району з Західним реабілітаційно-спортивним центром Національного комітету спорту інвалідів України (с. Верхнє Турківського району), що сприяло б значному покращенню розвитку туризму в регіоні.
  3. У 1998 році під час виборів до Верховної Ради місто Турка було центром виборчого округу, куди входили виборчі дільниці Турківського, Самбірського, Старосамбірського та Сколівського районів, що було значно зручніше для роботи виборчих комісій та органів місцевої влади, ніж коли зараз центром виборчого округу є місто Старий Самбір.
  4. В історичному плані ще за часів Австро-Угорщини з 1856 року Турка була центром повіту, до якого належала територія сучасного Турківського, гірська частина теперішнього Старосамбірського та ряд сіл Сколівського районів. Спочатку його називали Турецьким, пізніше Турчанським і тільки в Указі Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р., в якому перераховувалися утворені на території Західної України нові області і повіти, він називається Турківським. А районом він почав називатися згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 січня 1940 р., за яким до нього відійшло тільки 38,8 % території колишнього повіту.

 

Василю Михайловичу! Скажіть, будь ласка, до кого іще, окрім Кабінету Міністрів України, Ви, як голова райдержадміністрації, зверталися за допомогою, аби зберегти Турківський район, як адміністративно-територіальну одиницю?

На сьогодні ми неодноразово зверталися до депутатів Верховної Ради України Андрія Тягнибока та Валерія Сушкевича щодо лобіювання, при проведенні адміністративної реформи, питання утворення Турківського територіально-адміністративного округу з центром в м. Турка відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів». Я думаю, що наша думка буде почута.

 

Дякую за розмову і сподіваюся, що в найвищих кабінетах української  влади все-таки вивчать проблематику гірських регіонів та врахують наші пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування.

 

Розмову вела Оксана Васильків, директор студії районного радіомовлення «Карпатський гомін».

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*