Які податки платитимемо в 2015-му

загруженное (3)Що рік прийдешній нам

З 1 січня 2015 р., набрав чинності Закон України № 71-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)”, який передбачає скорочення податків з 22 до 9.

Зокрема, залишилися 7 загальнодержавних податків, до яких належать:·​ податок на прибуток підприємств;·​ податок на доходи фізичних осіб;·​ податок на додану вартість;·​ акцизний податок;·​ екологічний податок;·​ рентна плата;·​ мито;

2 місцеві податки до яких належать:·​ податок на майно ;·​ єдиний податок,

До місцевих зборів належать :·​ збір за місця для паркування транспортних засобів ;·​ туристичний збір;

Податок на прибуток підприємств

Змінено ставку податку на прибуток з 19 % на 18% .

Платниками податку на прибуток є всі суб’єкти господарювання крім платників єдиного податку , неприбуткових організацій та установ.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є розрахунок на основі фінансової звітності підприємств відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Податок на доходи фізичних осіб

Стосовно оподаткування податком на доходи фізичних осіб, то підвищується ставка податку для пасивних доходів – процентів, роялті й інвестиційних прибутків із 15 до 20%.

Реформа податкового законодавства збільшує ставку податку на доходи фізичних осіб. Так, громадяни сплачують щомісяця зі своєї офіційної зарплатні податок в розмірі 15% та 20 % – якщо місячний дохід перевищує 12,8 тис. грн.

Пенсії, що перевищують 3654 гривні на місяць, обкладатимуть ПДФО за ставкою 15 % (податок збиратимуть із перевищення).

Дивіденди, виплачені суб’єктами підприємницької діяльності, які є платниками податку на прибуток оподатковуються за ставкою ПДФО в розмірі 5 %. Для суб’єктів підприємницької діяльності, які не є платниками податку на прибуток, – ставка 20 %”.

Податок на додану вартість

Щодо спеціальної процедури адміністрування податку на додану вартість – у податковому кодексі передбачається тестовий режим застосування електронної системи адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня 2015 р.

Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

·​ 10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

·​ 20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

·​ 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

·​ 40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування»;

Акцизний податок

Закон передбачає встановлення ставки акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива у розмірі 5% від обсягу реалізації. Ці кошти будуть зараховуватись до місцевих бюджетів. Ставка встановлюється за рішенням сільських або міської ради.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.

Закон передбачає обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій з 1 липня 2015 р. – фізичними особами-підприємцями, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у роздрібній торгівельній мережі, через засоби пересувної мережі.

Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів.

Тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

Рентна плата

Рентна плата складається з:

1.​ рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2.​ рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

3.​ рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

4.​ рентної плати за спеціальне використання води;

5.​ рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

6.​ рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Мито

Всі товари, що ввозяться на територію України громадянами, будуть оподатковуватися збором у розмірі 10%. 10 %-е мито буде поширюватися на весь імпорт продуктів харчування, алкоголю і тютюну (і це на додачу до акцизного збору з пива, алкоголю, тютюнових виробів). Крім того, 5% мито стягуватиметься для всіх інших імпортних товарів, крім енергоносіїв, лікарських препаратів і деяких видів медобладнання.

Військовий збір у розмірі 1,5% з доходів фізичних осіб продовжується до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України.

Податок на майно

Податок на майно складається з:

·​  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

·​  транспортного податку;

·​  плати за землю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Пільги із сплати податку:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування.

Сільські, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

·​  об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

·​  об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської або міської ради в залежності від місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Транспортний податок

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Плата за землю

Податковим кодексом змінено ставку земельного податку з 1 % на не більше 3 %, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності);

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

·​ не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

·​ не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

Єдиний податок

Згіднo з пiдпyнктoм 293.2 Податковoго кодекcу України внесенні зміни щодо платників та ставок єдиного податку:

– до ФОП 1 група єдиного податку відносяться ті, що здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню*працюють без найманих осіб; річний обсяг доходу у яких не повинен перевищувати 300 000 грн.. Ставка складає вiд 1 до 10 відсоткiв розміру мінімальної зарплати; – тoбто від 12,18 дo 121,80 гривень.

– до ФОП 2 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють господарську діяльність з надання послуг (у т.ч. числі побутових) платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, кількість найманих працівників – не більше 10 осіб; річний обсяг доходу не повинен перевищувати 1 500 000 грн. Ставка складає 2% – 20% мін зарплати у розрахунку на календарний місяць максимальна сума до 01.12.2015- 243,20 грн.

– до ФОП та ЮО 3 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку з необмеженою кількістю найманих працівників та обсягом доходу до 20 000 000 грн. сплачують єдиний податок в розмірі 2% від доходу для платників ПДВ або 4% від доходу для неплатників ПДВ.

– до 4 групи відносяться сільськогосподарські виробники у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 %.

Всі групи платників єдиного податку сплачують додаткову ставку податку у розмірі 15 %  від

1) суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до І або ІІ групи;

3) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

·​ для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0,45;

·​ для багаторічних насаджень – 0,27;

·​ для земель водного фонду – 1,35;

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

При визначенні ставки збору сільські та міські ради враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною сільською або міською радою.

Туристичний збір

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*