Рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області нижчий, ніж середній по країні

За даними Європейського центру з контролю та профілактики захворюваності та Європейського регіонального бюро ВООЗ, Україна залишається однією з двох найбільш уражених епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу країн в Європі, де продовжує зростати кількість нових випадків інфікування ВІЛ та смертей від СНІДу.

Україна віднесена ВООЗ до групи країн з концентрованою епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу. Особливістю епідемії ВІЛ-інфекції на даному етапі є зростання випадків туберкульозу (ТБ) серед вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних осіб та високий рівень смертності серед пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ.

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні.

За офіційними даними рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області у 2019 р. – 157,6 випадки на 100 тис. нас., як і в попередні роки,  набагато нижчий ніж середній в країні (в Україні станом на 01.10.2019 р. – 326,0 на 100 тис. нас.). А показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в області у 2019 р. складав 19,0 на 100 тис. нас.

За 2019 р. вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 475 особам (у 2018 р. – 518), в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу)  – 248 особам (у 2018 р. –299 особам).

Темп приросту (Тп) захворювання на ВІЛ-інфекцію у 2019 р. (в порівнянні з останніми 3 роками – 2016-2018 рр.) знизився на -2,2%, натомість зріс темп приросту захворювання на СНІД – на +4,2%, що свідчить про недовиявлення пацієнтів з безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції та запізніле діагностування вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції у термінальній стадії.

Найбільш поширеною СНІД-індикаторною інфекцією у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД залишається ВІЛ-асоційований туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий).

Не спостерігається чіткої тенденції до зменшення частки людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН) серед взятих на облік хворих у стадії СНІДу: 33,9% у 2019 р.

Відбулася деяка стабілізація частки статевого шляху передачі, в основному, гетеросексуального, серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції – 286 випадків у 2019 р. (у 2018 р. – 324 випадки)

Не знижується поширення ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Так,  питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ у 2019 р. складає 25,3%  при 24,3%  у 2018 р.

Зростання частки статевого шляху передачі та майже 30% питомої ваги жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних призводить до народження дітей від ВІЛ-позитивних матерів. За 12 місяців 2019 року у 64 ВІЛ-позитивних вагітних жінки відбулися пологи.

В Львівському обласному центрі громадського здоров’я станом на 02.01.2020 року  на офіційному обліку в педіатра знаходиться 269 дітей, з них 66 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом (у 20 дітей стадія СНІДу).

Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та репродуктивні вікові групи населення (25-49 років), на яку припадає 79,1% нових випадків у віці 15 р. і старші.

Станом на 02.01.2020 року в області знаходиться на обліку 3946 ВІЛ-позитивних особи (в т.ч. 269 дітей), з них в стадії СНІДу перебуває під наглядом 1426 осіб (в т.ч. 20 дітей).

З метою подолання епідемій ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів як глобальних загроз громадському здоров’ю та благополуччю населення, покращення якості і тривалості життя, зменшення рівня захворюваності, інвалідизації та смертності шляхом створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки, що базуються на правах та потребах людини і пацієнта, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 27 листопада 2019 р. №1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року» визначив 20 завдань з питань ВІЛ-інфекції в довгостроковій перспективі, а саме:

Забезпечити доступ та сприяти отриманню представниками ключових груп населення комплексних профілактичних послуг.
Досягти елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
Впровадити комплексні комунікаційні програми громадського здоров’я, спрямовані на загальне населення, зокрема підлітків і молодь, та системні навчальні заходи для професійних та пріоритетних груп — працівників правоохоронних органів, закладів освіти, військовослужбовців тощо.
Забезпечити доступність замісної підтримувальної терапії, зокрема у місцях позбавлення волі.
Унеможливити інфікування ВІЛ-інфекцією під час отримання медичної допомоги, зокрема під час переливання крові, її компонентів, трансплантації органів та тканин.
Забезпечити доступ до послуг медикаментозної доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції ключовим групам населення.
Забезпечити надання послуг медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції всім особам, що її потребують.
Досягти високого рівня обізнаності населення щодо свого ВІЛ-статусу.
Забезпечити повне охоплення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію усіх хворих на туберкульоз, клієнтів програм замісної підтримувальної терапії та отримувачів комплексних профілактичних послуг серед ключових груп населення.
Забезпечити повне охоплення послугами тестування та раннього виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних жінок та їх партнерів.
Забезпечити доступність тестування на ВІЛ-інфекцію шляхом розширення мережі закладів, що надають відповідні послуги, залучення аптечної мережі, тестування на рівні спільнот та промоції самостійного тестування.
Забезпечити раннє виявлення ВІЛ-інфекції у всіх дітей, народжених матерями з числа осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією.
Гарантувати якість надання лабораторних послуг, зокрема шляхом впровадження заходів з моніторингу якості виробів медичного призначення, що застосовуються для діагностики ВІЛ-інфекції, розроблення ефективних алгоритмів діагностики та програм зовнішньої оцінки якості.
Забезпечити розширення антиретровірусної терапії до повного задоволення потреб у ній.
Забезпечити початок антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу та в найкоротші строки.
Забезпечити доступ до нових препаратів відповідно до кращих міжнародних практик та налагодити систему їх безперебійного постачання.
Забезпечити проведення своєчасного та ефективного моніторингу та супровід лікування, контроль над побічними реакціями, лікування опортуністичних інфекцій та інших соматичних станів.
Забезпечити подальший розвиток та впровадження системи нагляду та профілактики розвитку резистентних форм ВІЛ-інфекції.
Забезпечити ефективність лікування та досягнення невизначального рівня вірусного навантаження ВІЛ-інфекції.
Забезпечити доступ та сприяти отриманню профілактичного лікування туберкульозу особам, які живуть з ВІЛ-інфекцією.

Таким чином, виключна важливість консолідації зусиль держави, приватного та неурядового секторів, міжнародних партнерів, спрямованих на подолання викликів, пов’язаних із поширенням ВІЛ-інфеції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів В і С та наркозалежності зобов’язало державу визначити довгострококові пріоритети та вектор формування державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та наркозалежності на період до 2030 року.

Реалізація запланованих заходів має сприяти покращенню якості та тривалості життя, зниженню захворюваності, інвалідизації та смертності.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*