Про зайняття вакантної посади

Відповідно до статті 22 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246:

 

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу культури районної державної адміністрації.

2.Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу культури районної державної адміністрації згідно з додатком.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «Б» – начальника відділу культури Турківської районної державної адміністрації Львівської області

Загальні умови:
Посадові обов’язки 1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7. Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11. Представляє інтереси відділу в судах під час розгляду справ стороною або третьою стороною в яких є відділ культури;

12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

16. Приймає на роботу та звільняє з роботи, у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, керівників підпорядкованих відділу установ: централізованої бібліотечної системи, районного народного дому, дитячих музичних шкіл, культурного центру «Україна», народного музею «Бойківщина», керівників та спеціалістів закладів культури району;

18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

 

20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 8500,00,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Строк подання документів: до 16.00 год.

23 серпня 2019 року

 

Додаткові (необов’язкові документи) Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

 

 29 серпня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Мерйо Ольга Романівна

тел: 0322 999 597,

e-mail: kadryvd@loda.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року

 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою Необов’язково
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів

2 Прийняття ефективних рішень

 

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

Комунікації

та взаємодія

 

Управління організацією роботи

та персоналом

 

Особистісні компетенції

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

 

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) управління проектами

 

1) аналітичні здібності;

2) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

3) вміння працювати в стресових ситуаціях;

4) інноваційність та креативність

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конституції України,

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції».

 

2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

Кодексу законів про працю України,

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закону України «Про звернення громадян»,

Закону України «Про культуру»,

Закону України «Про охорону культурної спадщини»,

Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
Закону України «Про музеї та музейну справу»,

Положення про відділ культури райдержадміністрації.

_______________________________________________________________

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*