Про показники річної фінансової звітності, які мають враховуватись для визначення обсягу річного доходу для цілей застосування трансфертного ціноутворення  

Враховуючи, що п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Податкового кодексу України визначено, що до обсягу рiчного доходу не включаються непрямi податки, обсяг рiчного доходу платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi для цiлей трансфертного цiноутворення, розраховуються як сумарне значення наступних показникiв «Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Форма № 2»:

–    чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  (ряд. 2000);

–    iншi операцiйнi доходiв (ряд. 2120);

–    дохiд вiд участi в капiталi (ряд. 2200);

–    iншi фiнансовi доходи (ряд. 2220);

–    iншi доходи (ряд. 2240).

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*