Право на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного органу

Турківське відділення Самбірської ОДПІ долучаючись до правопросвітницького проекту «Я маю право!», інформує  про одне з основних конституційних прав людини і громадянина – право  на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного органу.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності митних органів (їх посадових осіб) врегульовано главою 4 розділу I Митного кодексу України.   Даний порядок не поширюється на оскарження постанов у справах про порушення митних правил та на випадки, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до статті 24 Митного кодексу України, кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси.

Предметом оскарження є:

1) рішення – окремі акти, якими органи доходів і зборів або їх посадові особи приймають рішення з питань, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, а також задовольняють скарги, заяви, клопотання конкретних фізичних чи юридичних осіб або відмовляють у їх задоволенні;

2) дії – вчинки посадових осіб та інших працівників органів доходів і зборів, пов’язані з виконанням ними обов’язків, покладених на них відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України;

3) бездіяльність – невиконання органами доходів і зборів, їх посадовими особами та іншими працівниками обов’язків, покладених на них відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, або неприйняття ними рішень з питань, віднесених до їх повноважень, протягом строку, визначеного законодавством.

Поряд з цим слід відмітити, що порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил регламентовано статтею 529 Митного кодексу України.

Відповідно до даної статті, постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Якщо постанова митниці одночасно оскаржується до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та до суду і суд приймає адміністративний позов до розгляду, розгляд скарги центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, припиняється.

Рішення, дії або бездіяльність органу митниці, митного поста  можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

  1. Право на адміністративне оскарження є важливою гарантією забезпечення прав людини і громадянина. Особа, яка вважає, що її права порушені  митницею (посадовою особою митниці) може звернутися зі скаргою до посадових осіб та органів вищого рівня.

Статтею 25 Митного кодексу України регламентовано, що посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осіб та інших працівників митниці є керівники цих органів. Органами вищого рівня є:

1) щодо митних постів – митниці, структурними підрозділами яких є ці митні пости;

2) щодо митниць, спеціалізованих митних органів, митних організацій – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (наразі таким органом є Державна фіскальна служба України).

Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника митниці (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу, організації. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митного поста подається до митниці, структурним підрозділом якої є цей митний пост.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації подається до Державної фіскальної служби України.

Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України “Про звернення громадян”.

Слід звернути увагу, що статтею 17 зазначеного Закону встановлено, що скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Одночасно з цим, подача скарги не позбавляє громадян права звернутись до суду для оскарження  рішень, дій або бездіяльності митних органів.

  1. Конституцією України встановлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю, пов’язаною із здійсненням владно-управлінських функцій митного органу, порушені її права, свободи або законні інтереси.

Таким чином, законодавчо визначений алгоритм оскарження рішень, дій або бездіяльності митниць ДФС є гарантією забезпечення прав та свобод людини та громадянина.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*