Порядок придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування

Управління соціального захисту населення Турківської РДА доводить до відома «Порядок придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування». Цей Порядок визначає умови та механізм виплати матеріальної допомоги на придбання житла для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – учасники АТО), та членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування.

 1. Дія цього Порядку поширюється на:
  • Членів сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина).

2.2. Учасників АТО:

– на утриманні яких є діти-інваліди,

– інвалідів війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719),

– матерів, батьків, опікунів, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

– осіб, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

– учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та є внутрішньо переміщеними особами.

 1. Право на придбання житла на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету мають особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, місце проживання яких станом на 01.12.2017 року і на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на території Львівської області, та, згідно із законодавством, визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.
 2. Умови виплати матеріальної допомоги на придбання житла, визначені в цьому Порядку, не поширюються на осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, які, згідно із законодавством, отримують на пільгових умовах інші кредити або якщо їм надавалось житло, матеріальна допомога чи виплачувалась грошова компенсація на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня.
 3. Для виконання цілей цього Порядку районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування утворюють комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги на придбання житла (далі – комісія).
 4. До складу комісії входять представники місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, об’єднаних територіальних громад, районних рад, структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва; громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою), депутати обласної ради.
 5. До повноважень комісії належить:

– перевірка документів, поданих на розгляд комісії;

– скерування запитів для отримання додаткової інформації;

– прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги;

– визначення розміру адресної допомоги тощо.

 1. Учасник АТО або член сім’ї Героя Небесної Сотні (далі – заявник) подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (далі – орган соціального захисту населення) заяву на призначення адресної допомоги на придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів (далі – адресна допомога), у якій зазначає інформацію щодо отримання чи неотримання на пільгових умовах інших кредитів або житла, матеріальної допомоги чи грошової компенсації на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня.
 2. До заяви додаються:
 • копія паспорта громадянина України;
 • довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • довідка про перебування на квартирному обліку;
 • довідка про склад сім’ї;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • документи, що підтверджують статус заявника відповідно до пункту 2 цього Порядку;
 • інші документи на розгляд комісії.

У разі подання заявником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Орган соціального захисту населення, відповідно до прийнятої заяви з усіма необхідними документами, формує особову справу
  та протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання для прийняття рішення щодо призначення або відмови адресної допомоги.
 2. Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження особової справи розглядає її по суті, а також в присутності учасника АТО приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні адресної допомоги.
 3. За наявності письмової заяви, комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні адресної допомоги за відсутності заявника. У разі відсутності такої заяви та неявки заявника чи його представника, розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
 4. У рішенні комісії зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові заявника;
 • відповідність заявника вимогам пункту 2 цього Порядку;
 • факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей;
 • факт перебування заявника на квартирному обліку;
 • інформація про те, чи надавалося раніше заявникові житло або грошова компенсація (адресна допомога);
 • розрахунок вартості житла.
 1. Комісія може відмовити заявникові в призначенні адресної допомоги з таких підстав:

– виявлення недостовірних даних;

– заявникові вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація (адресна допомога);

– з інших об’єктивних причин за рішенням комісії.

 1. У разі прийняття рішення розмір адресної допомоги визначається, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї заявника;

2) додатково  35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю заявника;

3) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника).

 1. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг ,

де Nс – кількість членів сім’ї заявника, на яких розраховується адресна допомога;

Nп – кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується адресна допомога, з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг – гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, у якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за адресною допомогою;

Гранична вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де будується або буде придбано житло, не може перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла,  яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174

 1. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення комісія повідомляє заявника про прийняте рішення.
 2. Заявник може оскаржити рішення комісії в порядку, встановленому законодавством.
 3. Придбання житла здійснюється відповідно до тристороньої угоди між продавцем житла, органом соціального захисту населення та заявником. Типова форма тристоронньої угоди затверджується обласною державною адміністрацією.
 4. Адресна допомога на придбання житла для учасників програми за рахунок коштів обласного бюджету виділяється у вигляді субвенції місцевим бюджетам.
 5. Обсяг співфінансування з обласного бюджету становить не більше 25 відсотків розрахункової вартості житла, а для м. Львова – не більше 10 відсотків розрахункової вартості житла.

Обсяг обов’язкового співфінансування з районних, сільських, селищних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення (крім м. Львова) в сукупності становить не менше 25 відсотків розрахункової вартості житла. Обсяг обов’язкового співфінансування з міського бюджету                    м. Львова становить не менше 40 відсотків розрахункової вартості житла.

 

 1. Розподіл коштів субвенції обласного бюджету між місцевими бюджетами на співфінансування придбання житла учасникам АТО та членам сімей Героїв Небесної Сотні проводиться обласною державною адміністрацією за погодженням з головою обласної ради, головами постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та відповідної профільної комісії.
 2. Перерахування субвенції місцевим бюджетам проводиться відповідно до звернень районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про потребу в коштах субвенції, які подаються до департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів.

Звернення повинні містити інформацію про кількість учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні, необхідний обсяг фінансування,  підтвердження запланованих відповідних цільових видатків у місцевих бюджетах та обсягу коштів, перерахованих на виплату матеріальної допомоги з місцевого бюджету, а також відповідно завірені копії рішень комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні.

 1. Департамент фінансів облдержадміністрації здійснює перерахування з обласного бюджету коштів на придбання відповідно до поданого головним розпорядником – департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації замовлення.

Одержані кошти департамент соціального захисту населення облдержадміністрації перераховує у вигляді субвенції місцевим бюджетам пропорційно спрямованим коштам на виплату матеріальної допомоги на придбання житла з місцевих бюджетів, а також після підтвердження внесення відповідної суми заявником – на рахунок продавця житла (юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж).

 1. Спірні питання щодо співфінансування придбання житла з обласного бюджету врегульовуються на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної політики та спорту Львівської обласної ради за участі представників Львівської обласної державної адміністрації.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*