Пенсії в разі втрати годувальника

4Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера – незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, якщо вони:

1) були на повному утриманні померлого годувальника;

2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

  1. Який розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям- круглим сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається за обидвох батьків.

  1. А на який період призначається така пенсія?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним. а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

  1. А якщо в сім’ї є декілька утриманців?

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо (наприклад, при отриманні особою, яка має право на такий вид пенсії,  паспорта громадянина України до виповнення повноліття; при призначенні пенсії на неповнолітніх дітей від різних шлюбів).

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Перерахунки таких пенсій, продовження їх виплати проводяться управлінням Пенсійного фонду за місцезнаходженням основної пенсійної справи.

  1. З якого часу виділяється така частка?

При досягненні повноліття непрацездатним членом сім’ї, на якого призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника, і за умови, що дана особа має повну цивільну дієздатність.

Пенсійну справу одержувача пенсії або частини пенсії необхідно оформити на ім’я такої особи.

Підставою для отримання пенсії особи, яка досягла повноліття, її опікуном, є визнання судом такої  особи недієздатною і встановлення судом опіки.

Тому після досягнення одним із непрацездатних членів сім’ї повноліття, виплата пенсії припиняється на всіх утриманців у зв’язку з необхідністю подальшого виділення частки пенсії на повнолітнього одержувача (за умови його навчання за денною формою).

Виплата пенсії на молодших утриманців продовжується після з’ясування підстав для виплати на повнолітнього утриманця.

З метою недопущення тривалого неотримання пенсії, управлінням завчасно, за два місяці до припинення виплати, письмово повідомляється одержувачів пенсії про припинення виплати та необхідність особистого звернення члена сім’ї , якому виповнилося 18 років, до управління Пенсійного фонду з документами, що підтверджують його навчання за денною формою, заявою про виділення частки пенсії та іншими необхідними документами.

Якщо протягом місяця після припинення виплати повнолітній член сім’ї, що одержував пенсію з іншими дітьми померлого годувальника, не звернеться до управління Пенсійного фонду, виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде продовжуватись тільки на молодших утриманців

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*