Оголошення про конкурс з визначення програм проектів, розроблених громадськими організаціям

Конкурс гром. орган.Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими та благодійними організаціями, творчими спілками для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2013 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються для підтримки на конкурсних засадах проектів і програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області у 2013 році, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 11 квітня 2013 року №712.

Конкурс проводиться відповідно до наказу департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської облдержадміністрації «Про проведення у 2013 році конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету» від 29 травня 2013 року № 37 , Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати громадські та благодійні організації, творчі спілки, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:
1.    Соціально-економічний розвиток;
2.    Культурно-просвітницька діяльність;
3.    Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
4.    Протидія корупції

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
1.    Проведення конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок (тощо), спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу.
2.    Випуск книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок.
3.    Розробка та друк методичних матеріалів.
4.    Підготовка та друк аналітичних матеріалів.
5.    Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань.
6.    Проведення інформаційних кампаній.
7.    Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.
8.    Проведення культурно-просвітницьких заходів.

Програми (проекти) можуть включати, але не обмежуватися наведеним переліком видів діяльності.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:
– спрямовані на отримання прибутку;
– спрямовані на підтримку політичних партій;
– не відповідають обласному рівню виконання (реалізації).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 25 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською та благодійною організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Загальний фонд конкурсу становить 100 тис. грн.
До участі у конкурсі не допускаються громадські та благодійні організації, творчі спілки, які:
– перебувають у стані припинення діяльності;
– щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Для участі у конкурсі громадські організації подають у друкованій та електронній формі конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і має містити:
1.    Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської (благодійної) організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності).
2.    Виписку з ЄДРПОУ.
3.    Копії податкових звітів громадської (благодійної) організації, творчої спілки за попередні два роки.
4.    Копію статуту (положення) громадської (благодійної) організації (творчої спілки), завірену її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально.
5.    Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської (благодійної) організації (творчої спілки) до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
6.    Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою, що додається.
7.    Листи-підтвердження від інших громадських (благодійних) організацій, творчих спілок, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу).
У випадку, якщо виконання програми не передбачає залучення інших організацій, такі листи не подаються.
8.    Інформацію про діяльність громадської (благодійної) організації (творчої спілки) за формою, що додається.

Виконання проектів (програм, заходів), що подаються для участі у конкурсі, має відбуватись протягом серпня – грудня 2013 року.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Переможці конкурсу будуть визначені до 1 серпня 2013 року.

Конкурсні пропозиції приймаються з 1 червня 2013 року до 1 липня 2013 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської облдержадміністрації, з 10:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год., каб.403-А. Контактна особа Безушко Станіслав Андрійович, головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю тел. 261 25 45, адреса електронної пошти uwp@loda.gov.ua.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 10 балів за такими критеріями:
1.    Відповідність зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу цілям та пріоритетним завданням.
2.    Очікувана результативність програми (проекту, заходу).
3.    Ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу).
4.    Повнота охоплення цільової аудиторії.
5.    Інноваційність.
6.    Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері.
7.    Спроможність громадської (благодійної) організації, творчої спілки продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації.
Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Форми документів, зазначених в оголошенні (натисніть для завантаження).

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*