Нецільова благодійна допомога: оподаткування та ознака доходу

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання. Нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Якщо благодійник – юридична особа надає фізичній особі нецільову благодійну допомогу у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного статтею 169 Податкового кодексу України, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 р. – 1930 грн) то вона не включається до оподатковуваного доходу такої особи. Ця сума не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Однак, сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і підлягає оподаткуванню у джерела виплати на загальних підставах, тобто податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором – 1,5 %.

Відповідно з положеннями ПКУ особи, що мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені для податкового кварталу податковий розрахунок (форма № 1 ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сума доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 № 4, сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами – юридичними особами на користь платника податку протягом звітного 2016 року сукупно у розмірі, що не перевищує 1930 грн, відображається у податковому розрахунку форми № 1 ДФ під ознакою доходу «169».

Якщо сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного 2016 року перевищує 1930 грн, то сума такого перевищення відображається у податковому розрахунку від ознакою доходу «127» як інші доходи. Водночас у рядку «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1 ДФ загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, отриманої фізичними особами, регулюються п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України.

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*