Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області у 2015 році.

1Часткове відшкодування витрат, повязаних із штучним осіменінням маточного поголівя у господарствах населення.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснюється здешевлення вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби, яка утримується в господарствах населення гірських районів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» від 11.08.1995 № 647 (із змінами), шляхом відшкодування власникам тварин – фізичним особам витрат на штучне осіменіння корів, телиць у розмірі до 50% вартості послуг.

Виконавці робіт – юридичні особи (підприємства з племінної справи у тваринництві) надають власникам тварин послуги з  штучного осіменіння маточного поголів’я, отримують з них плату, складають реєстр і подають управлінням (відділам) агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

Управління (відділи) агропромислового розвитку райдержадміністрацій, пропорційно до обсягу одержаної субвенції, частково відшкодовують  фізичним особам (на рахунки, відкриті в банку) вартість послуг із штучного осіменіння тварин, на підставі реєстрів про надання таких послуг.

Часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів ВРХ.

Виконавцями заходу можуть бути сільськогосподарські  підприємства, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які утримують 3-х і більше корів.

Часткова компенсація за придбання племінних (генетичних) ресурсів надається в розмірі до 50% їх вартості, але не більше 8,0 тис. грн. за 1 голову ВРХ у молочному та м’ясному скотарстві (племінні корови, нетелі, телиці).

Якщо станом на 1 січня наступного року особи, які одержували бюджетні асигнування, зменшують кількість поголів’я ВРХ, отриманні кошти повертаються до обласного бюджету протягом одного місяця.

Дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності.

Дотація надається фізичним особам, які утримують 4-и і більше корів, фізичним особам- підприємцям та юридичним особам, які утримують  від 5-и до 30-и корів молочного напряму продуктивності станом на перше число місяця, що передує прийняттю документів.

Юридичним особам дотація надається в розмірі 1,0тис.грн за 1 голову ВРХ. Розмір дотації для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначається департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації після одержання відомостей про чисельність поголів’я корів  у претиндентів на одержання дотації, але не більше ніж 500грн  на голову ВРХ.

Якщо станом на 1 січня наступного року особи, які одержували бюджетні асигнування, зменшують кількість поголів’я корів, отримані кошти  повертаються до обласного бюджету протягом одного місяця.

Розвиток рибництва.

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання, які займаються рибництвом.

Кошти обласного бюджету спрямовуються на часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу в розмірі до 50 %  його вартості, але не більше ніж 25,00грн за 1 кг малька, використаного для зариблення рибогосподарських водних об’єктів.

Розвиток сільськогосподарської кооперації.

    З метою розвитку сільськогосподарської кооперації фінансова підтримка надається сільськогосподарським кооперативам на:

-часткове відшкодування вартості техніки, технологічного та допоміжного обладнання в розмірі до 50 відсотків вартості (без урахуванням сум податку на додану вартість), придбаних у поточному році, які використані для формування  виробничих потужностей  кооперативів, але не більше ніж 100,0тис.грн  на один обєкт закупівлі і не більше ніж 150тис.грн для одного кооперативу;

-часткове відшкодування вартості матеріалів, будівельних конструкцій, допоміжної апаратури в розмірі до 50 відсотків їх вартості (без урахування сум податку  на додану вартість), які придбані та використані в процесі створення виробничих потужностей кооперативів, відповідно до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт протягом бюджетного року, але не більше ніж 100,0тис.грн для одного кооперативу.

Основним критерієм визначення переможців конкурсного відбору учасників програми є техніко-економічне обгрунтування ефективності і доцільності створення (розвитку) кооперативу.

Кредитна підтримка виробників сільськогосподарської продукції (кредитна субсидія).

Кошти обласного бюджету надаються сільськогосподарським підприємствам, суб’єктам господарювання, які займаються рибництвом, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам  (суб’єктам  підприємницької діяльності)  та фізичним особам, які залучили кредити в банківських установах чи кредитних спілках і здійснюють господарську діяльність в агропромисловому комплексі. Кошти надаються у вигляді субсидії на часткове відшкодування відсоткової ставки за залученими кредитами в національній та іноземній валюті.

Кредитна субсидія на відшкодування відсотків за кредитами, залученими в кредитних спілках, надається за умови внесення фізичною особою-позичальником кредитних ресурсів у сільськогосподарське підприємство, сільськогосподарський кооператив, підприємницьку діяльність в агропромисловому комплексі.

Субсидія надається в розмірі однієї облікової ставки Національного  банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не більше ставки, передбаченої угодою кредитування. Максимальна сума компенсації для юридичної особи складає 200тис.грн для фізичної особи – 50тис.грн протягом бюджетного року.

Кредитна  субсидія надається за кредитами, залученими в поточному році, та перехідними кредитами, залученими в попередні роки, у тому числі пролонгованими або рефінансованими, відсотки за користування якими нараховані і сплачені в поточному році. Субсидіюванню підлягає частина плати  (відсодків) за кредитом, основна сума якого використовується за цільовим призначенням на потреби виробництва, розвиток агропромислового комплексу.

Кредитна субсидія надається за кредитами, використаними:

-на закупівлю сільськогосподарських тварин і птиці, пально-мастильних матеріалів, енергоносіїв, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, на закупівлю ветеринарних препаратів, посадкового матеріалу для зариблення водойм, обладнання та запасних частин і матеріалів для ремонту сільськогосподарської техніки й виробничих приміщень;

-на оплату послуг за виконані ремонтні роботи, на оплату робіт, пов’язаних з підготовкою та обробітком грунту, захистом рослин від хвороб і шкідників, збиранням врожаю;

-на придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, вантажних автотранспортних засобів, холодильного обладнання для зберігання молока, доїльних апаратів, технологічного, інженерного та іншого обладнання для виробничих приміщень, на покриття витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією тваринницьких комплексів, виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення;

-на покриття витрат, пов’язаних із впровадженням енергозберігаючих технологій, виробництвом сільськогосподарської продукції рослинництва в закритому грунті, а  також із придбанням систем і обладнання для теплиць і сховищ, обладнання для сортування, пакування, палетизації сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Пріоритети при наданні підтримки мають позичальники, які:

-займаються виробництвом продукції  тваринництва;

-займаються виробництвом органічної  сільськогосподарської продукції;

-здійснюють витрати, пов’язані з впровадженням енергозберігаючих технологій.

Підтримка та розвиток органічного виробництва.

Кошти обласного бюджету надаються  суб’єктам господарювання, які виробляють органічну сільськогосподарську продукцію:

-на часткову компенсацію витрат з проведення сертифікації виробника органічної продукції в розмірі фактичних витрат, але не більше ніж 10,0 тис.грн на одне підприємство;

-на дотацію за посівну площу до 100га під виробництво органічної продукції, але не більше ніж 500грн на 1га.

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*