Хто такий староста і що він вирішуватиме?

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 5-му розділі прикінцевих положень у статті 6 каже, що у населених пунктах, які не визначені адмінцентрами, обиратимуть старосту на строк повноважень місцевої ради.
Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.

У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1. Староста обирається в порядку, визначеному законом.

2. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою

Тож про те, які повноваження матиме ця особа, визначає в першу чергу сама громада – у тому ж Положенні. І воно має бути розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та статуту сільської (селищної, міської) об’єднаної територіальної громади, визначатиме права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Сама ж громада може зазначити серед іншого, наприклад, таке. Староста зобов’язаний:

1. шанобливо ставитися до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

2. здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;

3. здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

4. не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

5. виконувати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

У тому ж Положенні має бути чітко прописано графік та розпорядок його роботи, механізм припинення повноважень, спосіб його підзвітності та контролю (як і ким), як от, для прикладу:

– При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села (селища), відповідальним – перед сільською (селищною, міською) радою об’єднаної територіальної громади.

– Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села (селища) на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської (селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

 

– Повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

 

– Повноваження старости за наявності підстав, передбачених пунктом ….. цього Положення, можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів села (селища), які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (села або селища), або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

 

– Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

Саме староста (і це обов’язково має бути прописано у Положенні) мусить вирішувати питання «довідки» тих «бабусь», які з цими проханнями до нього звертатимуться.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*