Про порядок та умови проведення конкурсу на виконання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки

скачанные файлы

Напрями фінансової підтримки суб’єктам господарювання, фізичним особам для здійснення діяльності у сфері агропромислового комплексу
І. Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами (обсяг фінансування на 2016 рік – 1,5млн.грн) Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання – виробникам сільськогосподарської продукції, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, які залучили кредити у банківських установах, кредитних спілках у національній валюті в розмірі до 1,5 облікової ставки НБУ, але  не більше 200 тис.грн. для юридичних осіб та 100 тис.грн. для фізичних осіб.
Критерії та умови відбору 1.      Суб’єкт господарювання є суб’єктом малого підприємництва, фізичною особою-підприємцем відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України.2.      Здійснення незбиткової діяльності за попередній рік.

3.      Основну суму кредиту (більше 50 відсотків) використано на цілі, пов’язані із сільськогосподарським виробництвом, наданням заготівельно-збутових послуг кооперативами, розвиток виробництва в агропромисловому комплексі.

4.      Суб’єкт господарювання є виробником органічної сільськогосподарської продукції.

5.      Здійснення діяльності з утримання, вирощування великої рогатої худоби.

6.     Здійснення діяльності у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва.

Кожен із критеріїв оцінюється кожним членом Конкурсної комісії. Претендент одержує нуль балів, якщо не відповідає вищепереліченим критеріям, один бал – якщо відповідає.  Право на одержання підтримки настає у разі набрання суб’єктом господарювання, особою-підприємцем не менше ніж 3 бали.

Назва юридичної та контактної особи, адреса установи, куди подаються документи Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за адресою м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 51);Цвігун Ігор Олегович, тел.252-85-90
ІІ. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів (обсяг фінансування на 2016 рік – 8,5млн.грн) Підтримка надається  у вигляді кредиту учасникам Комплексної програми – переможцям конкурсу бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі на платній та зворотній основі:-       фізичним оcобам-підприємцям, фізичним особам надається у розмірі до 200 тис. грн терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року;

–       фінансова підтримка суб’єктам господарювання, у тому числі сільськогосподарським кооперативам (юридичним особам), надається у розмірі до 500 тис. грн терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.

Критерії та умови відбору 1.    Пріоритетність напряму бізнес-плану для розвитку регіону.2.    Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження.

3.    Очікуваний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції (продуктів переробки) та його збільшення, одержання прибутку та термін окупності витрат від реалізації бізнес-плану (розшифрувати).

4.    Джерела збуту продукції.

5.    Створення додаткових робочих місць.

6.    Вирішення проблем захисту довкілля.

7.    Співфінансування бізнес-проекту заявника за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інших джерел.

Бал по кожному показнику, визначається голосуванням членів Конкурсної комісії за такими критеріями:

п’ять балів – показник має високе значення;

від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення;

один бал – показник має низьке значення;

нуль балів – інформація по показнику відсутня.

Назва юридичної та контактної особи, адреса установи, куди подаються документи Фонд індивідуального житлового будівництва на селі Львівської обласної державної адміністрації за адресою м. Львів, вул Пекарська, 95;Шевців Любов Йосипівна, тел. 225-65-08, 225-65-07
ІІІ. Фінансова підтримка заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів(обсяг фінансування на 2016 рік – 1,0 млн.грн) Кошти надаються у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів, надаються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, фізичним особам-підприємцям, сільськогосподарським кооперативам за такими напрямами:•     освоєння земель під садівництво, ягідництво після проведення агрохімічного обстеження земельних ділянок в розмірі до 100 грн на один га під створення нових насаджень садів, ягідників;

•     розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів в розмірі  до 500 грн на один га;

•     збагачення ґрунтів біологічним азотом  після використання інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів в розмірі до 160 грн на один га;

•     сидерації ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розмірі до 350 грн на один га.

Критерії та умови відбору Перевагу мають учасники конкурсу, які1) з меншою площею землекористування: для юридичних осіб за формою № 4 – СГ «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай поточного року» затвердженою наказом Держстату України від 02.07.2014 № 206, для фізичних осіб за документами, які підтверджують право власності (право користування) земельними ділянками;

2) за рівних умов критерію 1) – суб’єкт господарювання, що є сертифікованим виробником органічної сільськогосподарської продукції;

3) за рівних умов критеріїв 1) та 2) – здійснення діяльності з утримання, вирощування великої рогатої худоби.

Назва юридичної та контактної особи, адреса установи, куди подаються документи Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за адресою м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 59);Матійків Марія Іванівна, тел.255-05-72
Термін подачі документів З 02.07.2016 року по 07.12.2016 року

 

Перелік документів, які подаються до конкурсної Комісії, визначений у Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, затвердженому розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.06.2016 року №423.

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації – www.loda.gov.ua  (сторінка Департаменту в рубриці «Програми»).

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*