«До відома забудовників та голів Турківської міської, Боринської селищної та сільських рад!

Згідно з  ст.40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудовники  зобов’язані  взяти  участь у створенні   і   розвитку   інженерно-транспортної   та  соціальної інфраструктури  населеного  пункту.

1. Порядок  залучення,  розрахунку  розміру  і   використання коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно  до  цього Закону.

2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному  населеному  пункті,  зобов’язаний  взяти  участь   у створенні   і   розвитку   інженерно-транспортної   та  соціальної інфраструктури  населеного  пункту,  крім  випадків,  передбачених частиною четвертою цієї статті.

3. Пайова  участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає  у   перерахуванні   замовником   до   прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію  до  відповідного  місцевого  бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

4. До пайової участі  у  розвитку  інфраструктури  населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та доступного житла;

4) індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових, дачних  будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих  на  відповідних  земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або природного характеру;

8) об’єктів,  передбачених   Державною   цільовою   програмою підготовки  та  проведення  в Україні фінальної частини чемпіонату Європи  2012  року  з  футболу  (  357-2010-п ), за рахунок коштів інвесторів.

5. Величина  пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури населеного  пункту  визначається у договорі,  укладеному з органом місцевого  самоврядування  (відповідно  до  встановленого  органом місцевого   самоврядування   розміру  пайової  участі  у  розвитку інфраструктури),  з  урахуванням  загальної  кошторисної  вартості будівництва  об’єкта,  визначеної згідно з державними будівельними нормами,  стандартами  і  правилами.  При  цьому  не  враховуються витрати  на  придбання та виділення земельної ділянки,  звільнення будівельного майданчика від будівель,  споруд та інженерних мереж, влаштування  внутрішніх  і  позамайданчикових  інженерних  мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва  об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  вона визначається  на  основі  встановлених  органом місцевого   самоврядування   нормативів   для   одиниці  створеної потужності.

6. Встановлений   органом   місцевого   самоврядування    для замовника   розмір   пайової   участі  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту не може перевищувати  граничний  розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Граничний розмір  пайової  участі  у  розвитку інфраструктури населеного  пункту  з  урахуванням  інших   передбачених   законом відрахувань не може перевищувати:

1) 10  відсотків  загальної  кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4  відсотки  загальної  кошторисної  вартості  будівництва об’єкта – для житлових будинків.

7. Органам  місцевого  самоврядування  забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг,  у тому  числі здійснення  будівництва  об’єктів  та  передачі  матеріальних  або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу),  крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  цією  статтею,  а також  крім  випадків,  визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору  про  пайову  участь  та доданих до нього документів,  що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

9. Договір   про  пайову  участь  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення,  але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок  величини  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту  сплачуються  в  повному  обсязі   до   прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію  єдиним  платежем  або  частинами  за графіком, що визначається договором.

10. Кошти,   отримані   як   пайова   участь    у    розвитку інфраструктури   населеного   пункту,   можуть   використовуватися виключно  для  створення  і  розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.»

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*