Державна фінансова підтримка галузі тваринництва на 2013рік

Відповідно до Постанови КМУ від 02березня 2011року № 246 (зі змінами)

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІД 08 ЛЮТОГО 2013 РОКУ № 73 ЗАТВЕРДЖЕНО РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2013 РІК» ЗА КПКВК 2801540 «ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА» ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

1.виплата спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби:

Дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі — молодняк), який народився в їх господарствах, або набутий шляхом його переміщення від інших власників та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів, 

Дотація за молодняк виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

250 гривень за голову — за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

500 гривень за голову — за молодняк віком від  6 до 9 місяців;

750 гривень за голову — за молодняк віком від 9 до 12 місяців;

1000 гривень за голову – за молодняк віком від 12 до 15 місяців.

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку.

На тварин, яким виповнилося 15місяців у грудні 2012року або січні-лютому 2013року – не може бути нараховано дотацію!

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам копії таких документів: 

паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта особи;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською селищною чи міською радою, або, у випадку коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарський облік, видана ними довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби.

2. виплата бюджетної дотації фізичним особам, фізичним особам – членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів.

Нарахування бюджетної дотації за вирощені та продані на забій і переробку молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) здійснюється за тварин, які були реалізовані на забій починаючи з 1 січня 2013 року (приймальна квитанція ф. ПК-2 форма повинна бути датована 2013 роком)).

Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в таких розмірах:

2,5 гривні за молодняк великої рогатої худоби живою масою не менш як 330 кілограмів;

1,5 гривні за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів;

1 гривня за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів.

Для отримання дотації за продану на забій худобу фізичні особи, фізичні особи – члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерські господарства подають за місцезнаходженням господарства сільським, селищним чи міським радам такі документи:

один примірник приймальних квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 УКС), виданих суб’єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

оформлені в установленому порядку для:

молодняку великої рогатої худоби – копію відомості переміщення тварин;

свиней (крім свиноматок і кнурів) – копію реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів);

копії:

паспорта;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

3. часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння

Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою у 2013 році, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 5000 гривень за одиницю.

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації:

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

 

За детальнішою інформацією звертатися до місцевих рад за місцем проживання та відділу агропромислового розвитку Турківської райдержадміністрації тел.. 3-16-84. 

 

 

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*