Державні закупівлі

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №1

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №3

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №2

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №1

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №4

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №3

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №2

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №1

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №4

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №3

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №2

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК відділу освіти Турківської районної державної адміністрації №1

Зміни до річного плану
на 2011 рік

Відділ освіти Турківської райдержадміністрації (02144648)
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пред-мет заку-півлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання Очіку-вана вартість предмета закупівлі Проце-дура закупів-лі Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) При-мітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Вугілля кам’яне 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги квітень Юридична фірма «Світ права»
Паливо-мастильні матеріали 1131 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий
Продукція лісозаготівлі 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Квітень
Послуга з постачання готової їжі 1133 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий
Послуги місць короткотермінового проживання інших 1172 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Червень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.06.2011 року № 2

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ О.І.Федорик
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ А.М.Куліковський
(прізвище, ініціали) (підпис)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2011 рік

Відділ освіти Турківської райдержадміністрації
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пред-мет заку-півлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання Очіку-вана вартість предмета закупівлі Проце-дура закупів-лі Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) При-мітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Вугілля кам’яне 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий 2011 Юридична фірма «Світ права»
Паливо-мастильні матеріали 1131 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий 2011
Продукція лісозаготівлі 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий 2011
Послуга з постачання готової їжі 1133 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий 2011

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.01.2011 року1 .

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ М.С.Волчанський
(прізвище, ініціали) (підпис)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ О.І.Федорик
(прізвище, ініціали) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України

від 1 липня 2008 р. №252

зміни до річного плану

державних закупівель

відділ освіти Турківської райдержадміністрації

10 березня   2010 року

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
Предмет закупівлі Код КЕКВ(для бюджетних коштів) ДжерелоФінансуванні Очікуванавартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примі- тки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуга з постачання готової їжі 1133 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Березень
Продукція лісозаготівлі 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Квітень
Закупівля вугілля кам’яного 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Березень
Меблі конторські та магазинні (парти столи) 1131 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Липень
Придбання комп’ютерних класів 2110 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Липень
Лакофарбова продукція 1131 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Липень
Меблі інші (шафи, ліжка, стінки) 1131 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Липень
Послуга з постачання готової їжі оздоровлення  в літніх таборах 1172 Кошти місцевого бюджету Запит цінових пропозицій Травень

Голова тендерного комітету  ________________    Волчанський М.С.

м.п.                                                        (підпис)

(за рішенням тендерного комітету від 10 березня 2010 року № 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України

від 1 липня 2008 р. №252

зміни до річного плану

державних закупівель

відділу освіти Турківської райдержадміністрації

01 березня   2010 року

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
Предмет закупівлі Код КЕКВ(для бюджетних коштів) Джерелофінансування Очікуванавартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примі- тки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуга з постачання готової їжі 1133 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Березень
Продукція лісозаготівлі 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Квітень
Закупівля вугілля кам’яного 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Квітень

Голова тендерного комітету  ________________    Волчанський М.С.

м.п.                                                        (підпис)

(за рішенням тендерного комітету від 01 березня 2010 року № 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України

від 1 липня 2008 р. №252

Річний план

державних закупівель

відділу освіти Турківської райдержадміністрації

01 лютого   2010 року

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
Предмет закупівлі Код КЕКВ(для бюджетних коштів) Джерелофінансування Очікуванавартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примі- тки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуга з постачання готової їжі 1133 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий
Продукція лісозаготівлі 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий
Закупівля вугілля кам’яного 1166 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий

Голова тендерного комітету  ________________    Волчанський М.С.

м.п.                                                        (підпис)

(за рішенням тендерного комітету від 01 лютого 2010 року № 1)