Соціально-економічний розвиток

 Звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Турківського району за І квартал  2016 року

Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2015 рік та завдання на 2016 рік

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Фактичноза січень–лютий2015р. Темпи зростання, зниження  у %
лютий2015р. до січень–лютий2015р.до січня–лютого

2014р.

січня2015р. лютого2014р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн. [1] х х х
Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн. 6327 x x x
Капітальні інвестиції,тис. грн. 362712 х х х
Заборгованість  із виплати заробітної платина 1 лютого 2015р., тис.грн. х
у т.ч. на економічно  активних підприємствах х

ВИКОРИСТАННЯ  І   ЗАЛИШКИ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  МАТЕРІАЛІВ

                           ТА  ПРОДУКТІВ  ПЕРЕРОБЛЕННЯ  НАФТИ

          За лютий 2015р. підприємства та організації  району використали 530,9   тис. м3 газу природного,  36,6 т палива дизельного,  27,0 т бензину моторного.

У порівнянні з січнем 2015р. збільшилось використання бензину моторного  на 8,0%, палива дизельного –  на 2,8%,  проте зменшилось використання газу природного  на 22,0%.   Порівняно з лютим 2014р. збільшилось використання газу природного  на 1,7%, проте зменшилось використання палива дизельного  на  11,2%, бензину моторного – на 16,1%.

` На 1 березня 2015р. у споживачів і постачальників району в залишках нараховувалось 9,3 т бензину моторного та 8,4 т палива дизельного. Відносно  1 лютого  2015р. залишки палива дизельного  збільшились в 1,9 раза, проте зменшились залишки бензину моторного на 11,4%.

Відносно 1 березня 2014р. залишки палива дизельного   збільшились у 7,0р., бензину моторного – у 2,0р.

       КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

                                    

У  2014р. підприємствами району було освоєно 36.3 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 0,4% від загальнообласного обсягу. За цим показником район серед регіонів області посів 28 місце.

На 1000 осіб у  2014р. припало 720,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що на  79.6% менше, ніж у Львівській області. За цим показником район посів 27 місце.

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції в матеріальні активи – 99,6% (36.1 млн.грн.). З них у житлові будівлі спрямовано 40.0% від загального обсягу, у нежитлові будівлі – 23.8%, інженерні споруди – 14.6%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 20.2% усіх вкладень. На придбання інших матеріальних активів  було направлено 1,0%, на нематеріальні активи – 0,4%.

Будівельними підприємствами та фізичними особами-забудовниками у  2014р. освоєно 50,8% від загального обсягу капітальних інвестицій. У сферу мистецтва, спорту, розваг та відпочинку за цей період було інвестовано 6,7 млн.грн., або 18,4% від загального обсягу, в державне управління – 4,5 млн.грн.  або 12,3%, у сферу інформації та телекомунікації – 2,3млн.грн, або 6,3%, сільське, лісове та рибне господарство – 2,1 млн.грн., або 5,8%, в оптову та роздрібну торгівлю – 1,4 млн.грн, або 3,9%. За рахунок  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво освоєно 36,7% капітальних інвестицій. Кошти державного та місцевого  бюджетів становили 20,2% та 11,5%   від загального обсягу. На інші джерела фінансування припадало 12,3% інвестицій. За рахунок коштів кредитів банків освоєно 6,3% капітальних інвестицій. За рахунок коштів іноземних інвесторів та коштів населення на будівництво власних квартир  у 2014 році капітальні інвестиції не освоювались.

За напрямами капітальних інвестицій 77,9% було використано на створення нових активів.  На реконструкцію, модернізацію існуючих активів витрачено 17,8% від усіх вкладень, на капітальний ремонт – 3,8% та  0,5% – це активи, які були у використанні.

                              

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Кількість наявного населення району станом на 1 лютого 2015р. становила 50,1 тис. осіб. Упродовж січня 2015року кількість населення зменшилась на 22 особи (5,2 особи на 1000 осіб наявного населення), у тому числі за рахунок міграційного скорочення – на 17 осіб ( 4,0 особи на 1000 осіб наявного населення), природного – на 5 осіб (1,2 особи на 1000 осіб наявного населення).

Загальна характеристика основних демографічних показників

Усього

Січень 2015р. у % до січня2014р. На 1000 осіб
  січень2015 Січень2014р. січень2015р. січень2014р.

Кількість народжених (без мертвонароджених), осіб

74 59 125,4 17,4 13,8
Кількість померлих, осіб 79 66 119.7 18,6 15,5
у тому числі дітей у віці до        1 року, осіб  
Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб –5 –7 х –1,2 –1,7
Міграційний приріст, скорочення (–) населення, осіб –17 –13 х –4,0 –3,1
Загальний приріст, скорочення (–) населення, осіб –22 –20 х –5,2 –4,8
Кількість шлюбів, одиниць 15 7 2,1р. 3,5 1,6

 

Упродовж січня 2015року у Турківському районі  народилось 74 дитини, померло 79 осіб. Природне скорочення зумовлене збільшенням кількості померлих на 19,7% (на 13 осіб).

У середньому на кожну тисячу осіб народилося 17,4 немовлят (у січні 2014р. – 13,8).  Народжуваність у міських поселеннях   є вищою, ніж у сільській місцевості, відповідно 19,2 і 17,0 народжених на 1000 осіб населення.

На кожну тисячу осіб у середньому померло 18,6 осіб (середньообласний показник склав 14,2 осіб). Коефіцієнт смертності порівняно у січні  2014р. становив 15,5 ‰.

Загальний рівень смертності у сільській місцевості склав 18,4‰, у міських поселеннях – 19,2‰.

Смертність дітей у віці до 1 року  у  січні  2015року не зареєстровано, як і у відповідному періоді минулого року.

У січні місяці  2015 р. не зареєстровано смертність від нещасних випадків у побуті ( у відповідному періоді минулого року за причинами смерті від нещасних випадків померло 5 осіб).

У січні 2015р. в районі зареєстровано 15  шлюбів. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилась в 2,1 раза. Рівень шлюбності склав 3,5‰. У міських поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у сільській місцевості, відповідно 9,6 і 2,3 одиниць на 1000 осіб населення.

Упродовж січня 2015року у район прибуло 11 осіб, а вибуло 28 осіб, міграційне скорочення склало 17 осіб (з розрахунку на 1000 осіб населення – 4,0 осіб). Відносно січня 2014року міграційне скорочення населення зросло на 30,8%.

Активніше мігрує сільське населення. Так у міграційних процесах у січні 2015р. взяло участь 33 жителі сільської місцевості району (84,6% до загальної кількості прибулих, вибулих).

 

ОПЛАТА  НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ

 

Надання  населенню субсидій.  За січень 2015р. до служб із надання субсидій на відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг  звернулась 1 сім”я .

У січні 2015р. субсидії для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  не призначались.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у січні 2015р. нараховано 1416 грн. для відшкодування цих послуг. У той же час їм перераховано 1322 грн, (93,4% до нарахованих сум).

У січні 2015р.   субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого  палива не призначались.

Заборгованість бюджетів з виплати субсидій гоиівкою на кінець січня 2015р. становила 3942 грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. У січні 2015р. мешканцям  району  нараховано  до  оплати  за  житло  і  комунальні  послуги 556,9 тис. грн.  У  той  же  час населення оплатило  житлово-комунальних платежів на 431,9 тис.грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 658,6 тис.грн. Рівень  оплати  за  житлово-комунальні   послуги   становив 77,6%  від  нарахованих  до  оплати  сум,  а саме: з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 85,8%, за газопостачання – 77,2%.

На кінець січня 2015р.  загальна заборгованість  населення району  за житлово-комунальні  послуги становила  586,5 тис. грн.  і  збільшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 125,0 тис.грн. У загальній сумі заборгованості найбільшу частку склала заборгованість населення за газопостачання (566,6 тис.грн. або 96,6%). Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні платежі становив 1,1 місяця.

Сім’ї, які не платили плату за газопостачання більше трьох місяців, склали 1,8% від  усіх квартиронаймачів району, за  утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 3,8%.

 

                                           РИНОК  ПРАЦІ

           Кількість зареєстрованих безробітних1 в районі порівняно з січнем 2015р. зменшилась і на кінець лютого 2015р. становила  546 осіб, з них 55,9%  становлять жінки, 54,4% – молодь у віці до 35 років, 75,5% – особи, що проживають у сільській місцевості, 18,7% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування.

За професійними групами на кінець лютого 2015р. безробітні розподілились так: 20,7% – працівники сфери торгівлі та послуг; 17,8% – кваліфіковані робітники з інструментом; 14,8% – кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства ; 13,0 % –  фахівці ; 10,4% – найпростіші професії та особи без професії;  7,7% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 6,6% –   законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери   (управителі); 5,5% – технічні службовці ; 3,5%   – професіонали.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення  вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець лютого становила 12 осіб.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на професіоналів – 4 вакансії ( 33,3% від загальної кількості заявлених вільних робочих місць),  працівників сфери торгівлі та послуг і найпростіші професії – по 3 вакансії  (50,0%) фахівці  та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства по 1 вакансії ( 16,7% ).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого становило 46 осіб.

Протягом січня-лютого зусиллями державної служби зайнятості працевлаштовано 84 особи, з них 59,5% становлять жінки, 51,2% – молодь у віці до 35 років.

Допомогу з безробіття у лютому 2015р. отримували 471 осіб, які мали статус безробітного (86,3%). Середній розмір допомоги з безробіття  становив 740,12 грн., що склало 60,8% від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218грн.).

1 Інформація наведена за адміністративними даними Турківського районного центру зайнятості.

Кількість зареєстрованих безробітних, котрим надавались

                                                      соціальні послуги  у лютому 2015 року

на кінець місяця

  Усього, осіб У % до
січня 2015р. лютого 2014р загальноїкількості
Кількість зареєстрованих безробітних 546 90,5 87,4 100,0
   з них
Жінки 305 88,7 95,6 55,9
молодь у віці до 35 років 297 87,9 87,9 54,4
особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні 102 103,0 82,9 18,7
Проходили професійне навчання 3 75,0 60,0 0,5
Брали участь у громадських роботах 0
Отримують допомогу з безробіття 471 91,3 85,9 86,3
Середній розмір допомоги з безробіття у лютому, грн. 740,12 95,6 90,9 х

Начальник відділу                                   Г.Тиндик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З М І С Т

 

Стор.
     Доповідь
Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 4
Прийняття в експлуатацію будівель та споруд 4
Прямі іноземні інвестиції 5
Нефінансові послуги 5
Демографічна ситуація 5
Оплата  населенням житлово-комунальних послуг 7
Оплата праці 8
Ринок праці 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ОПЛАТА    ПРАЦІ 

Cередньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій1 Турківського району у  2014 році порівняно з минулим роком зросла на 5,2% і становила 2707 грн.,що у 2,2 раза вище  рівня мінімальної заробітної плати та  прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн. з 1 грудня 2013року).

 

Рівень заробітної плати працівників району у 2014році склав 91,4% до середнього  рівня  в економіці області та був меншим на  254 грн. Порівняно з  сусіднім Сколівським районом  заробітна плата є нижчою на 11,2%, з  Старосамбірським районом –  вищою на 7,8% , Дрогобицьким  –  на 14,1%.

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Турківського району1  у  2014році становила 4313 осіб (0,9% зайнятих в економіці  області), що на 4,0% більше, ніж у   2013 році.

Упродовж  2014 року у Турківському районі було прийнято 561 особу, або 13,0% від середньооблікової кількості штатних працівників,  вибуло 419 осіб,  або 9,7%. Частка прийнятих  у загальній кількості працівників області склала  0,7%, вибулих 0,4%.

 

1 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

У   2014 році працівники підприємств, організацій району у відпустках без збереження заробітної  плати не перебували. Переведено з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) 279 осіб або 6,5% від середньооблікової кількості штатних працівників ( у  2013році відповідно 316 осіб або 7,6%).

Одним працівником  у  2014 році було відпрацьовано у середньому 1430 годин, невідпрацьований час становив 213 годин, коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу склав 0,87.

 

 

 

 

 

 

[1] Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 Дані за cічень–грудень 2014р.

 

ЕКОНОМІЧНЕ  І  СОЦІАЛЬНЕ  СТАНОВИЩЕ ТУРКІВСЬКОГО   РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ 2015Р.

 

Турка

25.02.2015р.

№ 255-01-09/60

     Відділ статистики у Турківському районі

 

вул Січових Стрільців 82 м.Турка, 82500, Україна

тел. (069) 3-23-44

електронна пошта: stat_turk_lv@ukrpost.ua 

 Відповідальний за випуск  Тиндик Г.Й.

 

  Умовні позначення

 

Тире (–)                      – явищ не було

Три крапки (…)         – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)                       – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть

бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)                 – заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу

 

В окремих випадках  незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

© Відділ  статистики у Турківському районі

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

Фактично

за січень

2015р.Темпи зростання, зниження  у %січень

2015р. досічень

2014р.

до січня

2013р.грудня

2014р.січня

2014р.Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.…[1]хххВиробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах    м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц––––молоко, ц––––яйця, тис.шт.––––Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.…1xxxПрийняття в експлуатацію загальної площі житла,м25688,03х135,62хОбсяг реалізованих послуг, тис.грн.110980,73хххСередньомісячна номінальна  заробітна плата одного працівника, грн.27073x105,22xЗаборгованість  із виплати заробітної плати

на 1 січня 2015р., тис.грн.–x–ху т.ч. на економічно  активних підприємствах–––х

 

 

ВИКОРИСТАННЯ  І   ЗАЛИШКИ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  МАТЕРІАЛІВ

                           ТА  ПРОДУКТІВ  ПЕРЕРОБЛЕННЯ  НАФТИ

 

         За січень 2015р. підприємства та організації  району використали 680,3   тис. м3 газу природного,  35,6 т палива дизельного,  25,0 т бензину моторного.

У порівнянні з груднем 2014р. збільшилось використання газу природного  на 39,3%,  проте зменшилось використання палива дизельного на 7,8%, бензину моторного – на 22,6%.

Порівняно з січнем 2014р. збільшилось використання  газу природного  на 27,5%,  палива дизельного  на  7,9%, бензину моторного – на 7,8%.

` На 1 лютого 2015р. у споживачів і постачальників району в залишках нараховувалось 10,5 т бензину моторного та 4,4 т палива дизельного. Відносно  1 січня  2015р. залишки палива дизельного  зменшились  на 89,3%,  бензину моторного – на 23,4%.

Відносно 1 лютого 2014р. залишки бензину моторного  збільшились на 8,2%,

палива дизельного зменшились на 36,2%.

 

                    ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД           

 

За 2014р. у районі прийнято в експлуатацію 5688 м2  загальної площі житла, що на 35,6% більше, ніж у 2013р. За цей період збудовано 21 нову житлову будівлю, з них 20 індивідуальних житлових будинків та житловий корпус для проживання інвалідів.

У загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла частка району склала 0,6%. За обсягом прийнятого житла район  посів 26 місце в області, а за темпом зростання – 12 місце.

Із загальної кількості житлових будівель прийнятих в експлуатацію  20 (95,2%) є індивідуальними одноквартирними житловими будинками, збудовані населенням, 1 будівля (4,8%) –  гуртожиток.

На 1000 мешканців району припало 113,0м2 загальної площі новозбудованого житла (в області – 378,8 м2). За цим показником район займає 24 місце в області.

У сільській місцевості збудовано 11 нових будівель загальною площею 3446 м2, що у 1,6 раза більше, ніж у 2013р. Прийняття житла у міських поселеннях зросло на 17,3%.

Об’єкти соціальної сфери у 2014р. на території району в експлуатацію не приймались.

У  2014р. у районі прийнято в експлуатацію торгові центри, універмаги, магазини торговою площею 622,0 м2, мотелі з рестораном на 80 місць, 2 будівлі гаражів наземних, споруди та системи радіозв’язку напругою 40 кВт,  місцеві водопровідні мережі протяжністю 1,6 км, котельню потужністю 0,9 Гкал/год.,  та споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку.

 

 

                    

                                  ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ                             

 

У 2014р. у підприємства та організації  району  прямі іноземні інвестиції не надходили.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у підприємства та організації району з початку інвестування на 31 грудня 2014р. становив 53,0 тис.дол.США, що склало 0,0% від їх загальнообласного обсягу. За цим показником район займає 28 місце в області.

У розрахунку на одного мешканця району припало 1,1 дол. США прямих іноземних інвестицій . За цим показником район посів 28 місце в області.

У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці за січень-грудень 2014р. в економіці району відбулося зменшення сукупного обсягу іноземного акціонерного  капіталу на 7,7 тис. дол. США, або на 12,7% відносно початку року.

   Суттєві обсяги  інвестицій спрямовані у підприємства, що займаються переробною промисловістю. У незначних обсягах інвестиції спрямовані у оптову та роздрібну торгівлю, сільське, лісове та рибне  господарство та у підприємства інформації та телекомунікації.

Станом на 31 грудня 2014 р. лідером в інвестуванні підприємств Турківщини є партнери з Італії. Також вкладення в економіку району здійснили партнери з Словаччини ,Чехії, Польщі та Кіпру.

 

                                               НЕФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ

 

            У  2014році у районі реалізовано послуг на суму 111,0 млн.грн.,що склало 0,7% від загального обсягу реалізованих послуг в області. Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склали 6,8 млн.грн. або 6,2 % від загального обсягу реалізованих послуг.

Населенню у  2014 році  реалізовано послуг на 1,8 млн.грн. (1,7% від загального обсягу реалізованих послуг). Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності становили 243,3тис.грн.(13,3% від обсягу послуг реалізованих населенню).

        У грудні 2014р. у районі реалізовано послуг на суму 14,9 млн.грн., в тому числі населенню –  212,1 тис.грн.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Кількість наявного населення району станом на 1 січня 2015р. становила 50,1 тис. осіб. Упродовж  2014року кількість населення зменшилась на 54 особи (1,1 особи на 1000 осіб наявного населення), у тому числі за рахунок міграційного скорочення – на 155 осіб ( 3,1 особи на 1000 осіб наявного населення), природного приросту – на 101 особу (2,0 особи на 1000 осіб наявного населення).

 

 

Загальна характеристика основних демографічних показників

Усього

Січень–грудень 2014р. у % до січня–грудня 2013р. На 1000 осіб
  Січень- л   грудень

2014січень–грудень 2013р.січень–грудень 2014р.Січень–грудень 2013р.

Кількість народжених (без мертвонароджених), осіб

78380497,415,616,0Кількість померлих, осіб68273492,913,614,6у тому числі дітей у віці до        1 року, осіб54125,06,414,91Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб10170х2,01,4Міграційний приріст, скорочення (–) населення, осіб–155-120х–3,1–2,4Загальний приріст, скорочення (–) населення, осіб–54-50х–1,1–1,0Кількість шлюбів, одиниць284258110,15,75,1

 

 

Упродовж  2015року у Турківському районі  народилось 783 дитини, померло 682 особи, з них 5 дітей у віці до 1 року. Природний приріст зумовлений зменшенням кількості померлих на 7,1% (на 52 особи).

У середньому на кожну тисячу осіб народилося 15,6 немовлят (у  2013році – 16,0).  Народжуваність у сільській місцевості  є вищою, ніж у міських поселеннях, відповідно 16,1 і 13,3 народжених на 1000 осіб населення.

На кожну тисячу осіб у середньому померло 13,6 осіб (середньообласний показник склав 12,8 осіб). Коефіцієнт смертності порівняно у  2013році становив 14,6 ‰.

Загальний рівень смертності у сільській місцевості становив 14,0‰, у міських поселеннях – 11,7‰.

Показник смертності дітей у віці до 1 року на 1000 народжених живими у  2014році становив 6,4 осіб (померло 5 дітей). Порівняно з  2013роком коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року збільшився на 30,6%.

Від нещасних випадків у побуті у  2014році померло 27 осіб (4,0% від загальної кількості померлих). Порівняно з  2013роком їх кількість зменшилась на 22,9% (на 8 випадків), найбільше померло від нещасних випадків, пов’язаних з транспортом,  від випадкового отруєння та дії алкоголю, від випадків ушкодження з невизначеним наміром та з інших причин –  по 5 осіб (74,1%).

У  2014році в районі зареєстровано 284  шлюби. Порівняно з  минулим роком їх кількість збільшилась на 10,1%. Рівень шлюбності склав 5,7‰. У міських поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у сільській місцевості, відповідно 9,3 і 4,9 одиниць на 1000 осіб населення.

Упродовж  2014року у район прибуло 343 особи, а вибуло 498 осіб, міграційне скорочення склало 155 осіб (з розрахунку на 1000 осіб населення – 3,1 осіб). Відносно  2013року міграційне скорочення населення зросло на 29,2%.

Активніше мігрує сільське населення. Так у міграційних процесах у 2014р. взяло участь 716 жителів сільської місцевості району (85,1% до загальної кількості прибулих, вибулих).

 

ОПЛАТА  НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ

 

Надання  населенню субсидій.  За  2014р. до служб із надання субсидій на відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг  звернулись 74 сім”ї , з яких 62  (83,8%) – повторно.

У 2014р. субсидії для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  не призначалися.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у 2014р. нараховано 5996 грн. для відшкодування цих послуг. У той же час їм перераховано 2722 грн, (45,4% до нарахованих сум).

У 2014р. для 65 сімей  (92,9% від тих, що звернулися)  були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого  палива  на загальну суму 50,5 тис. грн. Отримали субсидії 59 сімей на загальну суму 47,5 тис.грн.

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. У грудні 2014р. мешканцям  району  нараховано  до  оплати  за  житло  і  комунальні  послуги 442,3 тис. грн.  У  той  же  час населення оплатило  житлово-комунальних платежів на 294,1 тис.грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 535,0 тис.грн. Рівень  оплати  за  житлово-комунальні   послуги   становив 66,5%  від  нарахованих  до  оплати  сум,  а саме: з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 99,6%, за газопостачання – 64,9%.

На кінець грудня 2014р.  загальна заборгованість  населення району  за житлово-комунальні  послуги становила  461,4 тис. грн.  і  збільшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 148,1 тис.грн. У загальній сумі заборгованості найбільшу частку склала заборгованість населення за газопостачання (444,5 тис.грн. або 96,3%). Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні платежі становив 3,0 місяця.

Сім’ї, які не платили плату за газопостачання більше трьох місяців, склали 56,6% від  усіх квартиронаймачів району, за  утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 3,1%.

 

 

 

                                           ОПЛАТА    ПРАЦІ 

Cередньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій1 Турківського району у  2014 році порівняно з минулим роком зросла на 5,2% і становила 2707 грн.,що у 2,2 раза вище  рівня мінімальної заробітної плати та  прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн. з 1 грудня 2013року).

 

Рівень заробітної плати працівників району у 2014році склав 91,4% до середнього  рівня  в економіці області та був меншим на  254 грн. Порівняно з  сусіднім Сколівським районом  заробітна плата є нижчою на 11,2%, з  Старосамбірським районом –  вищою на 7,8% , Дрогобицьким  –  на 14,1%.

 

Динаміка розміру середньомісячної   заробітної плати

   ( грн.)

                                            РИНОК  ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Турківського району1  у  2014році становила 4313 осіб (0,9% зайнятих в економіці  області), що на 4,0% більше, ніж у   2013 році.

Упродовж  2014 року у Турківському районі було прийнято 561 особу, або 13,0% від середньооблікової кількості штатних працівників,  вибуло 419 осіб,  або 9,7%. Частка прийнятих  у загальній кількості працівників області склала  0,7%, вибулих 0,4%.

 

1 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

У   2014 році працівники підприємств, організацій району у відпустках без збереження заробітної  плати не перебували. Переведено з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) 279 осіб або 6,5% від середньооблікової кількості штатних працівників ( у  2013році відповідно 316 осіб або 7,6%).

Одним працівником  у  2014 році було відпрацьовано у середньому 1430 годин, невідпрацьований час становив 213 годин, коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу склав 0,87.

           Кількість зареєстрованих безробітних1 в районі порівняно з груднем 2014р. збільшилась і на кінець січня 2015р. становила  603 особи, з них 57,0%  становлять жінки, 56,1% – молодь у віці до 35 років, 75,5% – особи, що проживають у сільській місцевості, 16,4% – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування.

 

За професійними групами безробітні розподілились так: 20,6% – працівники сфери торгівлі та послуг; 16,6% – кваліфіковані робітники з інструментом; 15,3% – кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства ; 13,8 % –  фахівці ; 11,1% – найпростіші професії та особи без професії;  6,6% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 6,3% –   законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери   (управителі); 5,1% – технічні службовці ; 4,6%   – професіонали.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення  вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець січня становила 16 осіб.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на професіоналів та працівників сфери торгівлі та послуг – по 4 вакансії  (50,0% від загальної кількості заявлених вільних робочих місць),  фахівці та найпростіші професії по 3 вакансії (37,5%), технічні службовці та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства по 1 вакансії ( 12,5% ).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня становило 38 осіб.

Протягом січня зусиллями державної служби зайнятості працевлаштовано 21 особу, з них 76,2% становлять жінки, 57,1% – молодь у віці до 35 років.

Допомогу з безробіття у січні 2015р. отримували 516 осіб, які мали статус безробітного (85,6%). Середній розмір допомоги з безробіття  становив 774.42 грн., що склало 63,6% від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218грн.).

 

 

 

 

1 Інформація наведена за адміністративними даними Турківського районного центру зайнятості.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, котрим надавались

                      соціальні послуги  у січні 2015 року

на кінець місяця

  Усього, осіб У % до
грудня 2014р. січня 2014р агальної

кількостіКількість зареєстрованих безробітних603106,396,9100,0   з них    жінки344101,5111,357,0молодь у віці до 35 років33899,1102,456,1особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні99113,883,216,4Проходили професійне навчання4100,0100,00,7Брали участь у громадських роботах1-

-Отримують допомогу з безробіття516102,094,585,6Середній розмір допомоги з безробіття у січні, грн.774,42101,197,1х

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж січня – грудня 2014р. в Турківському районі становила 2174 особи, з них працевлаштовано 604 особи (27,8% до загальної кількості зареєстрованих безробітних). В тому числі на  підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів працевлаштовано 136 осіб (22,5%), сільського та лісового господарства  – 130 осіб (21,5%), освіті – 124 особи (20,5%). На місця робітників працевлаштовано 386 осіб, на посади службовців – 85 осіб, на місця, які не потребують спеціальної підготовки – 133 особи. Із загальної кількості працевлаштованих  278 осіб (46,0%) становлять жінки,  молодь у віці до 35 років – 263 особи (43,5%). Поряд із працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення  є організація громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. Кількість безробітних, які брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру у   2014році становила 275 осіб, проходили профнавчання 304 особи, з них направлено на профнавчання у грудні місяці 14 осіб.

 

За тривалістю  безробіття  на кінець грудня 2014р. найбільше безробітних перебували на обліку від 3  до 6 місяців – 180 осіб, або 31,7% до зареєстрованих безробітних, від  1 до 2 місяців  – 119 осіб (21,0%), від 2 до 3  місяців – 80 осіб (14,1%). Серед громадян, які мали статус зареєстрованих безробітних   90,3% були незайняті до 1 року,  9,7% – незайняті з різних причин більше року. Причинами незайнятості  безробітних  до 1 року були: не зайняті з інших причин  (43,4%), звільнення за угодою сторін (27,9%), звільнення у зв”язку з закінченням  строку договору (22,1%). Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 54,5 відсотків  становлять особи, які мають професійно-технічну освіту, 20,5% – базову та неповну вищу освіту, 13,4% – повну загальну середню освіту.

 

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення  вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець грудня становила 7 осіб. За видами економічної діяльності найбільший попит на робочу силу спостерігався на підприємствах державного управління й оборони – 4 місця (57,1%), на підприємствах  сільського та лісового господарства , оптової  та роздрібної торгівлі  та освіті по 1 вакансії (42,9%).

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                   Г.Тиндик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З М І С Т

 

Стор.
     Доповідь
Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

4Прийняття в експлуатацію будівель та споруд4Прямі іноземні інвестиції5Нефінансові послуги5Демографічна ситуація5Оплата  населенням житлово-комунальних послуг7Оплата праці8Ринок праці8

 

 

 

[1] Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 Січень–грудень 2014р. до січня–грудня 2013р.

3 Дані за січень–грудень 2014р.

 

1 На 1000 живонароджених.