Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» головою Турківської райдержадміністрації видано розпорядження від 7 червня 2011 року  №284 “Про заходи щодо доступу до публічної інформації”. Головою Турківської райдержадміністрації видано розпорядження від 6 липня 2011 року №323 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.06.2011 №284″.

Надання публічної інформації Турківською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (0269) 31475, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації (І.Кобиляк)

письмово: 81500, Львівська обл.. м.,Турка, вул. С.Стрільців, 62, сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації   (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Додаток


електронна пошта: inform_turka@ukr.net  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Веб-сайт http://turka-rda.gov.ua/

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації
або його бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Додаток

 

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  7 червня 2011  року № 284

 

м. Турка

Про заходи щодо доступу

до публічної інформації

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 травня 2011 року №466/0/5-11 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Турківська районна державна адміністрація (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечити систематичне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів районної державної адміністрації, які містять публічну інформацію, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та ввести відповідні зміни до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи. Затвердити  інструкції з питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації Бойка М.І. – керівника апарату районної державної адміністрації.

5. Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації покласти на відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації.

6. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

7. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в районній державній адміністрації визначити кабінет №30.

8. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськості апарату районної державної адміністрації розробити та подати на затвердження інструкцію з питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію після затвердження такої інструкції органами влади вищого рівня.

9.Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації:

9.1.Забезпечити обов’язкову реєстрацію документів в системі обліку документів, що містять публічну інформацію, та ведення обліку запитів на інформацію.

9.2. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація та інших необхідних документів.

9.3. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до населення інформацію про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також розпорядження, порядок доступу до публічної інформації та форму запиту на інформацію.

10. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Б.І.Москаль) забезпечити проведення навчань і семінарів для працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації і відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

11. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                             І.М.ТОКАР

Додаток 2

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від  6 липня 2011  року № ­­­­323

м. Турка

Про внесення змін

та доповнень до розпорядження

голови районної державної адміністрації

від 07.06.2011 №284

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24 червня 2011 року №579/0/5-11 «Про внесення змін  та доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.05.2011 №466/0/5-11»:

  1. Внести зміни та доповнення до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.06.2011 №284:

1.1.         Додатки 1,2 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Турківська районна державна адміністрація викласти у новій редакції згідно з додатком.

1.2.         Доповнити розпорядження пунктом 1,3 такого змісту:

1.2.1.  «1.3. Порядок складення та подання запитів на інформацію (додається)».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації                                            В.В.ГРЕБЕНЮК

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від  6 липня 2011 року № 323

 

ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Турківська районна

державна адміністрація

Розпорядник інформації       _____________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач         __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

___________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

___________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу     __________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу  _________________________________________________

телефаксом                   _________________________________________________

за телефоном                _________________________________________________

__________      ___________

(дата)                            (підпис)

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                          М.І.БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

районної державної адміністрації

від 6 липня  2011року№323

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подає фізична або юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи розпорядникові інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.

2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит, отриманий в усній або іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою), оформляється відповідальним за доступ до публічної інформації за формою запиту на інформацію та реєструється в електронній системі обліку запитів на інформацію.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

________________________________________________________________

Затверджено: 

Керівник апарату райдержадміністрації

М.І.БОЙКО

30.05.2011 року

ІНСТРУКЦІЯ

з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Загальні положення

1. Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі – Інструкція) визначає порядок обліку, зберігання і вико­ристання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в райдержадміністрації.

2. Ведення діловодства, що містить службову інформацію здійсню­ється відповідними структурними підрозділами або спеціально призначе­ними для цього особами (відповідальними особами).

3. Співробітники організацій, які працюють із службовою інформа­цією, в обов’язковому порядку підлягають ознайомленню під розпис із цією Інструкцією. Співробітникам (виконавцям), допущеним до роботи з документами з грифом “Для службового користування”, забороняється пові­домляти усно або письмово будь-кому відомості, що містяться у цих до­кументах, якщо це не викликано службовою потребою.

4. Керівники установ, структурних підрозділів несуть відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Приймання і облік документів

5. На документи з грифом “Для службового користування”, як пра­вило, поширюється вимога одноразовості реєстрації. Кореспонденція з гри-фом “Для службового користування”, що надходить до організації, у тому числі документи, створені за допомогою персональних комп’ютерів (ПК), приймається і розкривається співробітниками, яким доручена робота з таки­ми документами. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровід­ному листі.

6. Документи з грифом “Для службового користування”, які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

У разі надходження документів з грифом “Для службового користу­вання” у неробочий час вони приймаються черговим працівником, який, не розкриваючи цю кореспонденцію, передає її під розписку до відповідного структурного підрозділу (відповідальній особі).

7. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом “Для службового користування”. Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) – за кількістю примірників.

8. Облік документів та видань з грифом “Для службового користу­вання” ведеться в журналах за формою згідно з додатком 1, як правило, окремо від обліку іншої несекретної документації.

Облік магнітних носіїв інформації з грифом “Для службового користу­вання” ведеться окремо від обліку паперових носіїв такої інформації у жур­налах за формою згідно з додатком 2.

Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опеча­туються. На останній облікованій сторінці робиться запис про кількість сто­рінок у журналі, який підписується відповідальною особою та завіряється печаткою “Для пакетів”.

9. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі до видання з грифом “Для службового користування” проставляється штамп, у якому зазначаються найменування організації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.

Розмноження і розсилання (відправлення) документів

10. Відповідальність за випуск документів з грифом “Для службового користування”, що тиражуються, несуть керівники установи, їх заступники (структурних підрозділів), у яких вони тиражуються.

Документи з грифом “Для службового користування”, одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

11. При друкуванні документів, що містять службову інформацію, у правому верхньому кутку першої сторінки, а видань – на обкладинці та на титулі проставляються гриф “Для службового користування” і номер при­мірника.

Якщо гриф обмеження доступу неможливо нанести безпосередньо на магнітний носій інформації, він має бути зазначений у супровідному до­кументі. До реєстраційного номера документа додається позначка “ДСК”.

Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом “Для службового користування” може здійснюватися тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності створеної системи вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації у порядку, встановленому законодавством. Дозвіл на використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи із зазначеною метою надається згідно з рішенням керівника установи (структурного підрозділу) за наявності атестата відпо­відності комплексної системи захисту інформації.

На звороті останньої сторінки кожного примірника документа зазна­чається кількість надрукованих примірників, номера адресатів, прізвище виконавця та друкарки, дату друкування документа, номер телефону виконавця.

12. Надруковані і підписані документи з грифом “Для службового користування” передаються для реєстрації співробітнику, який здійснює їх облік (відповідальній особі).

13. Документи, справи і видання з грифом “Для службового користу­вання”, що розсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них.

На упаковці або конверті зазначаються адреси і найменування одержу­вача та відправника, номери вкладених документів з проставлянням поз­начки “ДСК”.

На конвертах (упаковках) документів з грифом “Для службового ко­ристування” забороняється зазначати прізвища і посади керівників установи (структурних підрозділів) і виконавців документів, а також найменування структурних підрозділів.

Формування виконаних документів у справи

14. Документи з грифом “Для службового користування” після їх ви­конання формуються у справи. Порядок формування цих справ передба­чається номенклатурами справ несекретного діловодства.

У номенклатуру справ в обов’язковому порядку включаються всі жур­нали на документи з грифом “Для службового користування”.

15. В установах (структурних підрозділах), у діяльності яких створю­ється незначна кількість документів з грифом “Для службового користу­вання”, номенклатурою справ може бути передбачене запровадження однієї справи із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування”.

16. Справи з несекретними документами, в яких накопичуються окремі документи з грифом “Для службового користування”, повинні бути відне­сені до категорії обмеженого розповсюдження і використання. На обкла­динках і титульних сторінках цих справ також проставляється гриф “Для службового користування”, а в номенклатуру справ вносяться відповідні уточнення.

17. Справи з документами з грифом “Для службового користування” повинні мати внутрішні описи.

Використання документів. Зняття грифа “Для службового користування”

18. До роботи зі справами з грифом “Для службового користування” допускаються посадові особи згідно зі списками, а до документів – згідно з вказівками, викладеними у резолюціях керівників установи, їх заступників (структурних підрозділів).

Працівники, які допускаються до роботи з матеріальними носіями інформації з грифом “Для службового користування”, визначаються керів­ником установи (структурного підрозділу) за затвердженими списками.

19. Забороняється користуватися відомостями з документів з грифом “Для службового користування” для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих ви­ставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або інших громадських місцях.

Забезпечення схоронності документів.

Перевірка їх наявності

20. Документи з грифом “Для службового користування” повинні збе­рігатися у службових приміщеннях у шафах (сховищах), які надійно зами­каються та опечатуються. ,

21. Перевірка наявності документів з грифом “Для службового користування” здійснюється щорічно комісією, що призначається рішеннями керівника установи (структурного підрозділу).

22. Про факти втрати документів з грифом “Для службового користу­вання” або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново дово­диться до відома керівника установи та режимно-секретного підрозділу, а також письмово повідомляється орган СБУ із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

23. За порушення, що призвели до розголошення інформації “Для службового користування”, втрати або незаконного знищення документів з грифом “Для службового користування”, а також інших вимог цієї Інструк­ції винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Особливості поводження з мобілізаційними документами

24. Працівники організації допускаються до роботи з документами мобілізаційного характеру, яким надано гриф “Для службового кори­стування” (далі – мобілізаційні документи), на підставі списку, затвердже­ного керівником установи (структурного підрозділу).

25. Під час підготовки та реєстрації мобілізаційних документів на кожному їх примірнику у правому верхньому кутку нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка “Літер “М”.

26. Мобілізаційні документи пересилаються в пакетах з позначкою “Літер “М”.

Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не стосується мобілізаційних питань, забороняється.

________________________________________________________________________